Program pro mateřské školy nese název „Žilo, bylo jedno město.“ Program má podobu interaktivního divadla, kterým provází postavička Chytrého prince. Děti sami mají možnost zasahovat do dění a tím se nenásilnou formou naučí, které extrémní klimatické jevy nás mohou potkat a jak se na ně připravit. Tak jako v jiných pohádkách, i na konci této pohádky čeká prince svatba s krásnou princeznou. Program probíhá přímo v prostorách škol. Pro prvních 50 skupin je program zdarma, přičemž je koncipován vždy pro maximálně 15 dětí.

Program pro I. stupeň základních škol je nazván „Stavitelé města I“ a je koncipován do 8 výukových hodin. Žáci nejprve pracují se simulační deskovou hrou, díky které se snaží sestavit město, které bude odolné vůči hrozbě extrémních klimatických jevů. Poté si žáci sami v okolí školy či v samotném areálu školy navrhnout adaptační opatření, které následně zašlou hodnotitelské komisi. Z došlých adaptačních návrhů budou hodnotitelskou komisí složenou ze zástupců Magistrátu hlavního města Prahy vybrána 3 opatření, na jejichž realizaci získají vybrané školy 10 000 Kč. Tento program je zdarma pro prvních 20 přihlášených tříd.

Pozn.: Zadání a realizace těchto výukových programů je jedním z řady opatření adaptace hl. m. Prahy na změny klimatu vycházející z tzv. adaptační strategie. Programy mají pilotní charakter, po zavedení do portfolia standardně nabízených programů pro školy bude po cca 1-2 sezonách zaveden poplatek, stejně jako u ostatních výukových programů v nabídce

Více informací a přihlášení najdete na stránkách evp.adaptacepraha.cz