Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 114
Na stránce:
První | Předchozí | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další
 • 10. 3. 2017 Bylo vydáno další číslo Pražské EVVOluce, elektronického časopisu o ekologické výchově v Praze
  Od roku 2016 je zájemcům o ekologickou výchovu v Praze k dispozici nový elektronický magazín nazvaný Pražská EVVOluce. Vydavatelem je Odbor ochrany prostředí MHMP a jeho přípravu v období 2016-2018 zajišťuje BEZK, z.s. První (pilotní) číslo bylo vydáno v lednu 2016, druhé číslo na konci září 2016 a třetí číslo v polovině prosince 2016. Čtvrté číslo v pořadí (1/2017) je k dispozici od 10. března 2017. Příprava dalších čísel v letech 2017 až 2018 se předpokládá s periodicitou cca 3 měsíců. Pražská EVVOluce je časopis elektronický, připravovaný tak, aby se dobře četl na tabletu či na počítači.
 • 31. 1. 2017 Exkurze do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí pro žáky škol na území hl. m. Prahy
  Hlavní město Praha zajišťuje od roku 2016 exkurze do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí. Pilotní projekt z roku 2016 byl koncipován pouze pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, návazný projekt připravený pro druhé pololetí školního roku 2016/2017 a kompletní školní rok 2017/2018 je rozšířen o I. stupeň ZŠ a dále o rodiny s dětmi žijící na území hlavního města Prahy.
 • 9. 12. 2016 Další číslo Pražské EVVOluce, elektronického časopisu o ekologické výchově v Praze, je k dispozici
  Od roku 2016 je zájemcům o ekologickou výchovu v Praze k dispozici nový elektronický magazín nazvaný Pražská EVVOluce. Vydavatelem je Odbor ochrany prostředí MHMP a jeho přípravu v období 2016-2018 zajišťuje BEZK, z.s. První (pilotní) číslo bylo vydáno v lednu 2016, druhé číslo na konci září 2016, třetí číslo v pořadí (3/2016) je k dispozici od poloviny prosince 2016. Příprava dalších čísel v letech 2017 až 2018 se předpokládá s periodicitou cca 3 měsíců. Pražská EVVOluce je časopis elektronický, připravovaný tak, aby se dobře četl na tabletu či na počítači.
 • 1. 12. 2016 Odbor ochrany prostředí Magistrátu HMP uspořádal odborné semináře pro pedagogy mateřských škol na téma „Odpady a EVVO v hl. m. Praze“
  Série odborných seminářů s tématikou „Odpady a EVVO v hl. m. Praze“ proběhla v měsíci listopadu 2016 za účasti 77 pedagogů z 69 mateřských škol v Praze. Semináře připravil odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy v rámci činností vyplývajících z Akčního plánu Krajské koncepce EVVO HMP s cílem zvyšovat obornou úroveň pedagogických pracovníků v této oblasti.
 • 29. 11. 2016 Česko zná Miss Kompost 2016
  26. listopadu 2016 se v prostorách Radlické kulturní sportovny konalo vyhlášení 11. ročníku soutěže o nejlepší kompost. Mezi oceněné patří domácí otočný kompostér, vermikompostér ze starých necek či komunitní kompost z Prahy. V rámci slavnostního večera byla též vyhlášena Regionální kategorie, kterou vyhlásilo Hlavní město Praha.
 • 21. 11. 2016 V sobotu 26. listopadu proběhne slavnostní vyhlášení pražské Regionální Miss Kompost 2016
  Kompost fest spojený s vyhlášením Regionální Miss Kompost 2016 proběhne sobotu 26. listopadu od 14 do 19 hod v Radlické kulturní sportovně na Smíchově. V rámci slavnostního večera budou oceněny komposty vybrané odbornou porotou, připraven bude i bohatý doprovodný kulturní program: divadlo, hudba, přednášky, worskhopy. Soutěž probíhá pod záštitou ministra životního prostředí ČR Mgr. Richarda Brabce a radní hl. m. Prahy RNDr. Jany Plamínkové. Jedná se o v pořadí již XI. ročník této soutěže.
 • 15. 11. 2016 V říjnu proběhla další pražská výroční Krajská konference EVVO, tematicky zaměřená na „výchovu dětí v přírodě“.
  Dne 4. října 2016 pořádalo hl. m. Praha Krajskou konferenci EVVO věnovanou tématu komunitních programů, přírodních učeben a pobytu dětí v přírodě. Cílem konference bylo představit účastníkům existující nabídku podpory v oblasti environmentální výchovy ve školách v Praze a nabídnout jim vhodné metody její realizace. Organizaci konference zajistil Botič o.p.s. v prostorách Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr.
 • 6. 10. 2016 Setkání pedagogů ZŠ a SŠ se zájmem o EVVO
  V rámci realizace projektu odboru ochrany prostředí MHMP „Zajištění metodické podpory pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti EVVO v Praze prostřednictvím regionální sítě M.R.K.E.V.“ proběhne 10. 11. 2016 v areálu SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr setkání pedagogů ZŠ a SŠ se zájmem o EVVO. Projekt i samotné setkání zajišťuje organizace Botič o.p.s.. Akce je akreditována MŠMT, osvědčení o účasti obdrží účastníci na konci setkání.
 • 3. 10. 2016 Exkurze pro školy do provozů na zpracování a využití odpadů (pro školní rok 2016/2017)
  Školní rok 2016/2017 je již osmým v pořadí, kdy díky podpoře Hlavního města Prahy mohou základní a střední školy v Praze využít nabídky exkurzí do provozů zpracovávajících odpady. Projekt zprostředkovává žákům potřebné informace o zpracování a následném využívání recyklovatelných odpadů a umožňuje jim zhlédnout tyto procesy přímo v provozovnách. Smyslem realizace těchto exkurzí je podpora moderní výuky žáků základních a středních škol, která má být co nejvíce názorná a zaměřená na osobní prožitek.
 • 29. 9. 2016 Další číslo Pražské EVVOluce, elektronického časopisu o ekologické výchově v Praze, je k dispozici
  Od roku 2016 je zájemcům o ekologickou výchovu v Praze k dispozici nový elektronický magazín nazvaný Pražská EVVOluce. Vydavatelem je Odbor ochrany prostředí MHMP a jeho přípravu v období 2016-2018 zajišťuje BEZK, z.s. První (pilotní) číslo bylo vydáno v lednu 2016, druhé číslo v pořadí (2/2016) je k dispozici od konce září 2016. Příprava dalších čísel v letech 2016 až 2018 se předpokládá s periodicitou cca 3 měsíců. Pražská EVVOluce je časopis elektronický, připravovaný tak, aby se dobře četl na tabletu či na počítači.
Celkový počet: nejméně 114
Na stránce:
První | Předchozí | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy