(Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Upozornění, naše tipy

  • Zájemcům jsou k dispozici 2 nové online přednášky k tématu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) více informací
  • Byl vyhlášen Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2022 (s ukončením realizace v roce 2023) formuláře a podrobné informace
  • Vítězem filmového festivalu EKOFILM je polský snímek Velryba z Lorina více informací na Ekolist.cz (22. října 2021)

Akce v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (pořádané NNO, školami, městskými částmi v Praze)

SEV LHMP – projekt Za sovím houkáním

V této části uvádíme informace o připravovaných aktivitách v oblasti EVVO v hlavním městě Praze se zaměřením na akce pro veřejnost a pedagogy (školy). Přehled je připravován ve spolupráci zejména s jednotlivými městskými částmi, neziskovými organizacemi a školami. Jedná se pouze o vybrané akce a aktivity, souhrnný přehled o připravovaných akcích v Praze v oblasti EVVO lze nalézt v Kalendáři akcí v ZP a EVVO v Praze provozovaném spoluprací BEZK a hl.m. Prahy.
Podrobné informace o hlavních akcích pořádaných hl.m. Prahou v této oblasti naleznete v části Aktivity města.


Aktuality z oblasti:

  • Vytvořeno 6. března 2014
  • Aktualizováno

Tiskové zprávy hl. m. Prahy