Archiv novinek (Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 180
Předchozí | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Další
 • 13. 6. 2017 Bylo vydáno další číslo Pražské EVVOluce, elektronického časopisu o ekologické výchově v Praze
  Od roku 2016 je zájemcům o ekologickou výchovu v Praze k dispozici nový elektronický magazín nazvaný Pražská EVVOluce. Vydavatelem je Odbor ochrany prostředí MHMP a jeho přípravu v období 2016-2018 zajišťuje BEZK, z.s. První (pilotní) číslo bylo vydáno v lednu 2016, druhé číslo na konci září 2016 a třetí číslo v polovině prosince 2016. Páté číslo v pořadí (2/2017) je k dispozici od 13. června 2017. Příprava dalších čísel v letech 2017 až 2018 se předpokládá s periodicitou cca 3 měsíců. Pražská EVVOluce je časopis elektronický, připravovaný tak, aby se dobře četl na tabletu či na počítači.
 • 30. 5. 2017 V Praze 19 - Kbelích se otevírá nové ekocentrum Prales - Pražské lesní středisko, hostit bude Den dětí
  V severovýchodní části Prahy bude 31. května slavnostně otevřeno nové ekocentrum Prales - Pražské lesní středisko, které vybudovaly Lesy hl. m. Prahy s finanční podporou hl. m. Prahy. Cílem je, aby zde vzniklo příjemné a chytré místo pro procházky a setkávání Pražanů. Středisko by mělo sloužit zejména dětem a školám. Ostrý provoz bude zahájen 31. května 2017 oslavou Mezinárodního dne dětí (MDD).
 • 23. 5. 2017 Odbor ochrany prostředí MHMP na akci Mikroklima 2017 pořadané MČ Praha 9
  Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy se již třetím rokem účastní tradiční akce MIKROKLIMA pořádané městskou části Praha 9 u příležitosti blížícího se Světového dne životního prostředí. Letošní 11. ročník ekologicko-dopravně-výchovné akce s názvem Mikroklima 2017 se uskuteční ve čtvrtek 25. května 2017 v Parku Přátelství na Proseku od 9:00 do 18:00 hod. Na stánku MHMP budou zájemcům k dispozici zdarrma informační materiály k tematice ochrany životního prostředí, pro děti budou připraveny tematické hry a soutěže.
 • 2. 5. 2017 V Praze proběhla informačně - vzdělávací kampaň hl. m. Prahy ke Dni Země 2017
  Hlavní město Praha uspořádalo v průběhu měsíce dubna 2017 v rámci tradičních oslav Dne Země třídenní informačně vzdělávací kampaň pro veřejnost zaměřenou na problematiku ochrany životního prostředí, a to ve třech atraktivních přírodních lokalitách - v Oboře Hvězda, v Letenských sadech a v Riegrových sadech.
 • 21. 4. 2017 Týden lesů 2017: Podesáté se můžete vydat Do lesa s lesníkem
  Při příležitosti celorepublikových oslav Týdne lesů, které se konají každoročně v květnu již od roku 2008, letos pořádají Lesy hl. m. Prahy jubilejní 10. ročník tradiční akce Do lesa s lesníkem. Během Týdne lesů mají lidé šanci navštívit les spolu s lesníky a porozumět jejich práci a zákonitostem hospodaření v lesním ekosystému. Motto letošního Týdne lesů zní: DŘEVO JE CESTA.
 • 23. 3. 2017 Akce pro veřejnost v rámci oslav významných dnů s tematikou životního prostředí – Den Země 2017
  Hlavní město Praha pořádá ve druhé polovině dubna k oslavám svátku Dne Země 2017 informačně vzdělávací kampaň pro veřejnost zaměřenou na ochranu životního prostředí. Akce se uskuteční ve třech atraktivních přírodních lokalitách na území hl. m. Prahy - v oboře Hvězda, v Letenských sadech a v Riegrových sadech.
 • 15. 3. 2017 Veřejnosti jsou od března 2017 k dispozici nové informační materiály zaměřené na poznávání pražské přírody a využívání volného času v přírodě
  V rámci dlouhodobých aktivit magistrátu hl.m. Prahy v oblasti přípravy informačních materiálů pro veřejnost s tématem pražské přírody a zeleně byly připraveny nové materiály - mapa s názvem V Praze za přírodou, úvodní shrnující informační materiál téhož názvu a dále je k dispozici první ze série infomateriálů k připraveným trasám sad Po Praze podél potoků, Pražská příroda - známá, neznámá a Za památnými stromy Prahy pěšky a MHD.
 • 10. 3. 2017 Bylo vydáno další číslo Pražské EVVOluce, elektronického časopisu o ekologické výchově v Praze
  Od roku 2016 je zájemcům o ekologickou výchovu v Praze k dispozici nový elektronický magazín nazvaný Pražská EVVOluce. Vydavatelem je Odbor ochrany prostředí MHMP a jeho přípravu v období 2016-2018 zajišťuje BEZK, z.s. První (pilotní) číslo bylo vydáno v lednu 2016, druhé číslo na konci září 2016 a třetí číslo v polovině prosince 2016. Čtvrté číslo v pořadí (1/2017) je k dispozici od 10. března 2017. Příprava dalších čísel v letech 2017 až 2018 se předpokládá s periodicitou cca 3 měsíců. Pražská EVVOluce je časopis elektronický, připravovaný tak, aby se dobře četl na tabletu či na počítači.
 • 31. 1. 2017 Exkurze do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí pro žáky škol na území hl. m. Prahy
  Hlavní město Praha zajišťuje od roku 2016 exkurze do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí. Pilotní projekt z roku 2016 byl koncipován pouze pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, návazný projekt připravený pro druhé pololetí školního roku 2016/2017 a kompletní školní rok 2017/2018 je rozšířen o I. stupeň ZŠ a dále o rodiny s dětmi žijící na území hlavního města Prahy.
 • 20. 1. 2017 Hlavní město Praha se umístilo na 2. místě v soutěži o nejlepší prezentaci o životním prostředí na internetových stránkách měst a obcí v České republice Zelená informacím 2016
  Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Cílem soutěže je dále motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů. V roce 2016 proběhl již 6. řádný ročník a hl. m. Praha se pravidelně umisťuje na předních místech.
Celkový počet: nejméně 180
Předchozí | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Další

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Související články odjinud