Archiv novinek (Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 21. 9. 2021 Odbor ochrany prostředí MHMP se účastní akce MOBILITY DAY (aneb oslava zdravé dopravy na Náměstí republiky)
  Ve dnech 16. - 22. září 2021 probíhá v evropských městech jako každoročně Evropský týden mobility (ETM). Součástí ETM je v roce 2021 také MOBILITY DAY aneb oslava zdravé dopravy na Náměstí republiky dne 22. září. Akce se aktivně účastní také odbor ochrany prostředí MHMP.
 • 13. 9. 2021 Juniorská vědecká konference 2021
  Praha již několik let finančně podporuje realizaci Juniorské vědecké konference, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Jedná se o již desátý ročník této akce a také v letošním roce bude budoucím vědcům a vědkyním nabídnuta spousta zážitků, poznání i zábavy. Navštíví fakultní muzea, prohlédnou si laboratoře a připraví večerní vědeckou show.
 • 13. 9. 2021 Zářijové číslo Pražské EVVOluce v roce 2021 – zacíleno na pěší dopravu ve městě
  Třetí vydání v roce 2021 je zasvěceno tématu pěší dopravy ve městě. Pěší doprava má tu výhodu, že vy sami k ní nepotřebujete téměř nic. Jak je tomu ale z pohledu města?
 • 30. 6. 2021 Praha oslavila Den Země 2021 on-line
  Tak jako v roce 2020, i v roce 2021 slavila Praha Den Země, s ohledem na pandemii, on-line.
 • 30. 6. 2021 V červnu proběhla v Praze osvětová kampaň Voda je život 2021
  16.6.2021 se uskutečnila venkovní osvětová kampaň Voda je život, která veřejnosti představila adaptaci hl. m. Prahy na změnu klimatu. Tématem kampaně bylo téma „Není voda jako voda“.
 • 25. 6. 2021 Praha životní prostředí - Rychlé informace 1/2021
  Praha životní prostředí  - Rychlé informace – je výstupem pro veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům co nejrychleji nejvýznamnější souhrnné informace za dílčí tematické oblasti, a to s výrazným předstihem před publikováním v ročence Praha životní prostředí. Obsahem vydání 1/2021 (vyd. 6/2021) jsou vybrané informace k tématům: Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, péče o přírodu, krajinu a zeleň v Praze (projekty revitalizací a rekonstrukcí), komunální odpady v Praze, využití území, zdraví a životní prostředí, Místní Agenda 21 v městských částech hl. m. Prahy  a ekologická výchova v Praze.
 • 15. 6. 2021 Červnové číslo Pražské EVVOluce v roce 2021 – zacíleno na vzdělávání a osvětu k tématu ochrany klimatu
  Ústředním tématem čísla je vzdělávání o změně klimatu. Dočtete se o jeho aktuálním stavu na základních školách, o možných zdrojích informací pro učitele i veřejnost, i co pro klima dělají skauti.
 • 10. 5. 2021 Osvětová kampaň Voda je život 2021
  Dne 16. 6. 2021 se uskuteční venkovní osvětová kampaň Voda je život, která veřejnosti představí Adaptaci hl. m. Prahy na změnu klimatu. Tématem letošní kampaně je téma „Není voda jako voda".
 • 15. 4. 2021 Praha slaví Den Země opět on-line
  Tak jako v roce 2020, i letos slaví Praha Den Země, s ohledem na pandemii, on-line.
 • 11. 3. 2021 Březnové číslo Pražské EVVOluce v roce 2021 – zemědělství a hospodaření s půdou a krajinou v Praze
  Praha a zemědělství nejdou na první pohled příliš k sobě a může se zdát, že jde o protimluv. Jak si ale můžete přečíst také v našem časopisu, je tento pohled mylný. Na území Prahy (přirozeně především na okraji) hospodaří s půdou nemalý počet zemědělců. A Praha má zájem, aby hospodařili způsobem k půdě a životnímu prostředí šetrným a zodpovědným.
Celkový počet: nejméně 100
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období