Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 7. 2. 2023 Zájemcům jsou k dispozici další 4 online přednášky k tématu ochrany klimatu a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
  Hlavní město Praha v roce 2020 finančně podpořilo projekt Aplikace modelu převrácená učebna pro výuku kurzů environmentální výchovy na vysokých školách (projekt byl financován Státním fondem životního prostředí ČR), v rámci něhož bylo s finanční podporou Prahy připraveno postupně 6 online přednášek tohoto typu. Návazně byly připraveny s podporou hl. m. Prahy další dvě v roce 2021 a tři v roce 2022 a nově na začátku roku 2023 byly připraveny další 4 online přednášky k tématu ochrany klimatu a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) se zacílením na učitele EVVO a studenty zejména vysokých škol připravující se na učitelské povolání. Nové i starší přednášky jsou online a zdarma k dispozici všem zájemcům. Kompletní přehled dosud publikovaných přednášek v rámci projektu je k disp. na stránkách EVVOprednasky.cz.
 • 20. 12. 2022 Nové číslo časopisu Pražská EVVOluce - 4/2022 – Udržitelná energetika a energetická soběstačnost a také vzdělávání a osvěta v této oblasti
  Poslední číslo v roce 2022 našeho časopisu o ekologické výchově v Praze věnujeme velmi aktuálnímu tématu, tedy udržitelné energetice a energetické soběstačnosti, snahám o šetrné využívání přírodních zdrojů a tématům souvisejícím se vzděláváním a osvětou v této problematice.
 • 2. 12. 2022 Proběhla 13. krajská konference EVVO hl. m. Prahy na téma vzdělávání a výchova ke kritickému myšlení
  Letošní konference proběhla po dvou letech Covidu 19 opět prezenčně. Uskutečnila se v konferenčním sále hotelu Artemis na Praze 8. Účastníci však mohli konferenci sledovat i online formou. Celkem se konference účastnilo 135 lidí prezenčně a 26 účastníků se připojilo online. Na konferenci přednášelo 6 odborníků z ČR a 1 zahraniční host z Německa. Proběhlo 8 workshopů a vystavovalo zde 35 pražských organizací.
 • 31. 10. 2022 Školám a dalším subjektům jsou od září 2022 k dispozici nové sady ekologických výukových programů (EVP) pro školní rok 2022/2023
  Hlavní město Praha podporuje realizaci EVP již od roku 2008 v rámci své systémové podpory stěžejních aktivit v oblasti EVVO, a to v souladu s realizací Krajské koncepce EVVO a návazných Akčních plánů. Od školního roku 2018/2019 jsou zastoupeny výukové programy tematicky se zabývající změnou klimatu a adaptací na tuto změnu.
 • 20. 9. 2022 4.října 2022 pořádá Hlavní město Praha a Středočeský kraj Národní včelařskou konferenci
  V úterý 4.října pořádá Hlavní město Praha a Středočeský kraj Národní včelařskou konferenci. Nosným tématem konference bude závažné onemocnění včelstev, mor včelího plodu. Konference se uskuteční v Zastupitelském sálu Magistrátu hlavního města Prahy od 9h.
 • 19. 9. 2022 Krajská konference o ekovýchově v Praze 2022 - vzdělávání a výchova ke kritickému myšlení
  Tématem 13. krajské konference EVVO bude vzdělávání a výchova ke kritickému myšlení. Konference je určena pro pedagogy škol, lektory EVVO, ekoporadce a všechny, které zajímá ekovýchova a rozvoj kritického myšlení. Konferenci bude možné sledovat i online. Záznam bude streamován a poté uložen k pozdějšímu zhlédnutí příspěvků.
 • 9. 9. 2022 Nové číslo časopisu Pražská EVVOluce - 3/2022 – se věnuje mj. 11. Světovému kongresu ekologické výchovy, který se konal v březnu 2022 v Praze
  V podzimním čísle našeho časopisu se věnujeme především světové události v oblasti ekologické výchovy. Praha totiž v březnu 2022 hostila 11. mezinárodní kongres ekologické výchovy, neboli World Environmental Education Congress (WEEC 2022). Najdete zde však i mnohem více.
 • 2. 9. 2022 Zájemcům jsou k dispozici další 3 online přednášky k tématu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
  Hlavní město Praha v roce 2020 finančně podpořilo projekt Aplikace modelu převrácená učebna pro výuku kurzů environmentální výchovy na vysokých školách (projekt byl financován Státním fondem životního prostředí ČR), v rámci něhož bylo s finanční podporou Prahy připraveno postupně 6 online přednášek tohoto typu. Návazně byly připraveny s podporou hl. m. Prahy další dvě v roce 2021 a nově v roce 2022 další 3 online přednášky k tématu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) se zacílením na učitele EVVO a studenty zejména vysokých škol připravující se na učitelské povolání. Přednášky jsou nyní online a zdarma k dispozici všem zájemcům. Kompletní přehled dosud publikovaných přednášek v rámci projektu je k disp. na stránkách EVVOprednasky.cz.
 • 22. 6. 2022 Praha životní prostředí - Rychlé informace 1/2022
  Praha životní prostředí  - Rychlé informace – je výstupem pro veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům co nejrychleji nejvýznamnější souhrnné informace za dílčí tematické oblasti, a to s výrazným předstihem před publikováním v ročence Praha životní prostředí. Obsahem vydání 1/2022 (vyd. 6/2022) jsou vybrané informace k tématům: naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030 v jednotlivých oblastech (adaptace na klimatickou změnu, udržitelná energetika, cirkulární ekonomika, ...), péče o přírodu, krajinu a zeleň v Praze (projekty revitalizací a rekonstrukcí), komunální odpady v Praze, využití území, Místní Agenda 21 v městských částech hl. m. Prahy a ekologická výchova v Praze.
 • 10. 6. 2022 Film Planeta Praha představí nečekaná dobrodružství zvířecích sousedů v metropoli
  Dobrodružnou cestu a seznámení se s „obyvateli“ Prahy, které lidé doposud přehlíželi, slibují autoři nového a jedinečného celovečerního dokumentu Planeta Praha se zvířecími hrdiny v hlavní roli.  Nový unikátní dokument od tvůrců úspěšného filmu Planeta Česko ukazuje, že příroda Prahy je mnohem bohatší, než si lze představit. Snímek vstoupí do kin 4. srpna. V současnosti je zájemcům k dispozici trailer.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou Program Čistá energie Praha Kotlíkové dotace Praha IV

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Související články odjinud