Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 15. 9. 2023 Zářijové číslo Pražské EVVOluce v roce 2023 – Jídlo a suroviny
  Podzimní číslo našeho časopisu o ekovýchově v Praze věnujeme tématu jídla, lokálnosti a udržitelnosti v rámci této problematiky a tématům souvisejícím.
 • 14. 9. 2023 Školám a dalším subjektům jsou od září 2023 k dispozici nové sady ekologických výukových programů (EVP) pro školní rok 2023/2024
  Hlavní město Praha podporuje realizaci EVP již od roku 2008 v rámci své systémové podpory stěžejních aktivit v oblasti EVVO, a to v souladu s realizací Krajské koncepce EVVO a návazných Akčních plánů. Od školního roku 2018/2019 jsou zastoupeny výukové programy tematicky se zabývající změnou klimatu a adaptací na tuto změnu.
 • 5. 9. 2023 Krajská konference o ekovýchově v Praze 2023 – biodiverzita v Praze
  Tématem 14. pražské krajské konference EVVO bude Biodiverzita aneb bohatství života v Praze. Konference je určena pro pedagogy škol, lektory EVVO, ekoporadce a všechny, které zajímá ekovýchova a téma biodiverzity ve městě. Konferenci bude možné sledovat i online. Záznam bude streamován a poté uložen k pozdějšímu zhlédnutí příspěvků.
 • 4. 7. 2023 Praha životní prostředí - Rychlé informace 1/2023
  Praha životní prostředí  - Rychlé informace – je výstupem pro veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům co nejrychleji nejvýznamnější souhrnné informace za dílčí tematické oblasti, a to s výrazným předstihem před publikováním v ročence Praha životní prostředí. Obsahem vydání 1/2023 (vyd. 6/2023) jsou vybrané informace k tématům: naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030 v jednotlivých oblastech (adaptace na klimatickou změnu, udržitelná energetika, cirkulární ekonomika, udržitelná mobilita ...), péče o přírodu, krajinu a zeleň v Praze (projekty revitalizací a rekonstrukcí), nakládání s odpady od občanů v Praze, využití území, Místní Agenda 21 v městských částech hl. m. Prahy a ekologická výchova v Praze.
 • 20. 6. 2023 Voda je život 2023 v parku Přátelství
  13. června 2023 proběhla v parku Přátelství v Praze 9 celodenní akce pro veřejnost s názvem Voda je život 2023.
  Akce představila veřejnosti různá témata týkající se adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. Nosným tématem celého dne byla důležitost vody ve městě. V tomto duchu se nesla také fotografická soutěž, jejíž vyhlášení proběhlo v odpoledních hodinách na akci samotné.
 • 19. 6. 2023 Nové číslo časopisu Pražská EVVOluce - 2/2023 – Zvířata v Praze
  Letní číslo časopisu Pražská EVVOluce je věnováno tentokrát zvířatům v Praze a péči o ně. Významná část textů se zabývá volně žijícími zvířaty v lidské péči, tedy Záchrannými stanicemi či zookoutky v pražským lesích. Přečtete si však rovněž o zvířatech tzv. domácích či o našich zvířecích parťácích.
 • 16. 6. 2023 24. května 2023 proběhla v parku Lannova vzdělávací akce pro širokou veřejnost na oslavu všech opylovatelů
  24. května 2023 se uskutečnila v parku Lannova vzdělávací akce pro širokou veřejnost, která byla oslavou mezinárodního Dne včel. Vzdělávací akce byla tematicky zaměřená na všechny hmyzí opylovatele ve městě. Děti a dospělí hravou formou objevili svět malých živočichů, kteří jsou často neprávem přehlíženi, ačkoliv mají obrovský význam nejenom pro lidstvo.
 • 31. 5. 2023 Osvětová kampaň Voda je život 2023
  Dne 13. 6. 2023 se uskuteční venkovní osvětová kampaň Voda je život, která veřejnosti představí Adaptaci hl. m. Prahy na změnu klimatu. Tématem letošní kampaně je téma „Důležitost vody ve městě"
 • 12. 5. 2023 24. května 2023 pořádá hlavní město Praha v parku Lannova vzdělávací akci Den včel a ostatních opylovatelů
  Hmyzí opylovatelé jsou nepostradatelnou součástí všech ekosystémů na naší planetě. I proto se Praha rozhodla vzdát holt těmto drobným a často přehlíženým živočichům a uspořádat vzdělávací akci, která tento hmyz zábavným způsobem představí nejen dětem, ale i dospělým.
  Přijďte se bavit a objevit krásy mikrosvěta kolem nás.
 • 21. 4. 2023 1. ročník fotosoutěže pro 1. stupeň základních škol v Praze - "Vítání Jara"
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou Program Čistá energie Praha Kotlíkové dotace Praha V

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Související články odjinud