(Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Veřejné zakázky

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, resp. ředitel odboru jako zástupce hl. m. Prahy, zadává jako veřejný zadavatel zejména veřejné zakázky na služby a stavební práce, které souvisí se zajištěním úkolů, které má odbor plnit v samostatné působnosti (např. správa parků I. kategorie, zajištění provozu sběrných dvorů apod.). Ve snaze zvýšit efektivitu, hospodárnost a transparentnost zadávání veřejných zakázek odbor ochrany prostředí zřídil tuto stránku, jejímž účelem je poskytování informací o veřejných zakázkách a zejména umožnění dálkového přístupu ke kompletním zadávacím dokumentacím k veřejným zakázkám, u kterých je to možné.

Nadlimitní veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejnou zakázkou je taková zakázka na dodávky či služby jejíž předpokládaná hodnota bez DPH činí minimálně 6.607.000,- Kč (v případě zakázky na stavební práce 165.288.000,- Kč).

Podlimitní veřejné zakázky:

Podlimitní veřejnou zakázkou je taková zakázka na dodávky či služby jejíž předpokládaná hodnota bez DPH činí nejméně 2.000.000,- Kč (v případě zakázky na stavební práce 6.000.000,- Kč) a nedosáhne finančního limitu 6.607.000,- Kč (příp. 165.288.000,- Kč v případě zakázky na stavební práce).

Veřejné zakázky malého rozsahu:

Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka na dodávky či služby jejíž předpokládaná hodnota bez DPH nedosáhne částky 2.000.000,- Kč. V případě zakázky na stavební práce pak předpokládaná hodnota této veřejné zakázky bez DPH nedosáhne 6.000.000,- Kč.