Veřejné zakázky

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, resp. ředitel odboru jako zástupce hl. m. Prahy, zadává jako veřejný zadavatel zejména veřejné zakázky na služby a stavební práce, které souvisí se zajištěním úkolů, které má odbor plnit v samostatné působnosti (např. správa parků I. kategorie, zajištění provozu sběrných dvorů apod.). Ve snaze zvýšit efektivitu, hospodárnost a transparentnost zadávání veřejných zakázek odbor ochrany prostředí zřídil tuto stránku, jejímž účelem je poskytování informací o veřejných zakázkách a zejména umožnění dálkového přístupu ke kompletním zadávacím dokumentacím k veřejným zakázkám, u kterých je to možné.

Nadlimitní veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejnou zakázkou je taková zakázka na dodávky či služby jejíž předpokládaná hodnota bez DPH činí minimálně 6.607.000,- Kč (v případě zakázky na stavební práce 165.288.000,- Kč).

Podlimitní veřejné zakázky:

Podlimitní veřejnou zakázkou je taková zakázka na dodávky či služby jejíž předpokládaná hodnota bez DPH činí nejméně 2.000.000,- Kč (v případě zakázky na stavební práce 6.000.000,- Kč) a nedosáhne finančního limitu 6.607.000,- Kč (příp. 165.288.000,- Kč v případě zakázky na stavební práce).

Veřejné zakázky malého rozsahu:

Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka na dodávky či služby jejíž předpokládaná hodnota bez DPH nedosáhne částky 2.000.000,- Kč. V případě zakázky na stavební práce pak předpokládaná hodnota této veřejné zakázky bez DPH nedosáhne 6.000.000,- Kč.


(průměr: 3.0; 84 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO