Stav: dokument vzatý na vědomí Radou HMP (viz usnesení č. 1551 ze dne 3.10. 2006).
Rámec zpracování: Dokument navazuje na dříve přijaté Zásady dalšího rozvoje systému cyklistických tras na území hl. m. Prahy po roce 2002 (dokument schválený usnesením Rady HMP č. 0544 ze dne 29. 4. 2003).
Zpracovatel: Ústav dopravního inženýrství hl.m. Prahy v návaznosti na podklady vypracované zástupci Pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu v první polovině roku 2006.
Popis: Dokument dále rozšiřuje navrženou síť cyklotras celoměstského významu. Rada HMP uložila Technické správě komunikací hl. m. Prahy aplikaci nového systému v terénu s realizací prvních úseků ještě v roce 2006.
Kontakt, podrobnější informace, dokumenty k dispozici: webové stránky Praha cyklistická (www.praha-mesto.cz/cyklo); Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu; www stránky Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy (www.udi-praha.cz, Informace cyklistům)