Dokument  schválený usnesením Rady HMP č. 0544 ze dne 29.4. 2003.
Zpracovatel: Ústav dopravního inženýrství hl.m. Prahy (ÚDI Praha).
Dokument aktualizuje dosavadní koncepci základního systému cyklistických tras na území hl.m. Prahy (viz usnesení RZHMP č. 323 z roku 1993 a usnesení Rady HMP č. 2283 ze dne 18.12. 2001).
Koncepce předpokládá postupnou realizaci 450 km cyklistických tras celoměstského významu. Vychází mj. ze studie cyklistických tras zpracované v roce 1993 a výsledků anketního průzkumu cyklistické dopravy provedeného v roce 2002 a se začleněním úseků okružní trasy „Pražské kolo“ na území hl.m. Prahy. Rozvoj systému bude koordinován se systémem cyklotras na území ČR.
Kontaktní osoby (útvar) pro podrobné informace:
- Ústav dopravního inženýrství hl.m. Prahy, sekce organizace dopravy tel. 221 197 112, sekretariát ÚDI Praha: 224 211 094, 221 197 100
Další zdroje aktuálních informací:
- webové stránky Ústavu dopravního inženýrství hl.m. Prahy (http://www.udi-praha.cz, rubrika Informace cyklistům)
- stránky MHMP "Praha cyklistická" (http://magistrat.praha-mesto.cz/cyklo),
- webové stránky Technické stránky komunikací hl.m. Prahy (http://www.tsk-praha.cz
Aktualizace popisu: k listopadu 2005.