A. Integrované povolování - oddělení rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení s výjimkou zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu  - více informací

B. Odpadové hospodářství - oddělení uděluje původcům odpadů a oprávněným osobám souhlasy k nakládání s odpady a kontroluje dodržování povinností fyzických a právnických osob stanovených právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství - více informací.

 

Agendu  integrovaného povolování a odpadového hospodářství na OCP MHMP řeší:
fonek.jpg  kontaktní údaje