Česká republika se aktivně zapojila mezi ty státy světa, které se snaží prosazovat dobrovolné nástroje jdoucí nad rámec zákonných povinností. Jedná se o  preventivní nástroje, které zohledňují dopady výroby i výrobků na životní prostředí a současně posilují ekonomiku podniku. Podporují tak změnu chování výrobců i spotřebitelů směrem k udržitelné spotřebě a výrobě. 

V ČR jsou využívány řadu let následující dobrovolné nástroje:

  • uplatňování principů čistší produkce (viz stránky Ćeského centra čistší produkce: http://www.cpc.cz)
  • zavádění environmentálních systémů řízení - EMS (viz další informace na těchto stránkách)
  • označování ekologicky šetrných výrobků – ekolabelling (viz stránky Agentury pro ekologicky šetrné výrobky: http://www.ceu.cz/ESV.asp)
  • dobrovolné dohody mezi státní správou a sdruženími výrobců

Další informace k problematice lze nalézt také na stránkách MŽP ČR v rubrice Politika a nástroje ochrany ŽP (http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/politika)

 

krajská zpráva