• Bylo vyhlášeno Grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2017 (s ukončením realizace v roce 2018) formuláře a podrobné informace
    !!! Seminář ke Grantovému řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy na rok 2017 - Praha, 30. listopadu 2016 - pozvánka
  • Prosíme Vás o vyplnění ankety k využití Hostivařské přehrady pro sportovní a rekreační aktivity více
  • K dnešnímu dni bylo v rámci dotačního programu "Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech" nazývaného „Kotlíkové dotace Praha" podáno pouze: 95 žádostí! více informací k dotačnímu programu
  • Upozorňujeme na novelizaci vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (změna: 83/2016 Sb.)