• !!! Informace o omezeních v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy v období vyhlášení „LOCKDOWN“ !!! naleznete v samostatném článku
  • Dne 31. 10. 2020 bude z provozních důvodů uzavřen sběrný dvůr hl. m. Prahy Ďáblická 791/89 v areálu skládky Ďáblice.
  • Od pondělí 12. 10.2020 dochází na základě usnesení vlády ČR k omezení provozní doby pro osobní návštěvy některých zákaznických center svozových společností.
  • Pro vyřizování agend v působnosti odboru ochrany prostředí MHMP využívejte v současné době, prosíme, přednostně elektronické komunikace. Děkujeme za pochopení.
  • Filmy na Ekofilmu v Brně se budou promítat později více informací na Ekolist.cz, 9. října 2020
Dejte bioodpadu druhou šanci, banner 233x105
Už máte svou BIOpopelnici? Od 1.1. 2020 je služba svozu rostlinného bioodpadu zvýhodněna díky záštitě města téměř o 50 %.
Bližší informace ke službě včetně registračního formuláře