• Ve středu dne 5. 4. 2017 dojde k výjimečnému jednodennímu přerušení provozu jednoho z kontaktních míst svozových společností, a to v budově Úřadu MČ P-9, Sokolovská 14/324. Úřad bude uzavřen z důvodu přerušení dodávky vody.
  • Na konci května proběhne Evropský týden udržitelného rozvoje, registrace se otevřela dnes - více na stránkách Ekolist.cz
  • 22. březen je od roku 1993 slaven jako SVĚTOVÝ DEN VODY.
    Letošním mottem je Odpadní voda. více informací na stránkách Wikipedie
  • K dnešnímu dni bylo v rámci dotačního programu "Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech" nazývaného „Kotlíkové dotace Praha" podáno pouze: 130 žádostí! více informací k dotačnímu programu
  • Upozorňujeme na novelizaci vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (změna: 83/2016 Sb.)