• Byl vyhlášen Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2021 (s ukončením realizace v roce 2022) formuláře a podrobné informace
  • !!! Informace o omezeních v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy v období vyhlášení „LOCKDOWN“ !!! naleznete v samostatném článku
  • Od pondělí 12. 10. 2020 dochází na základě usnesení vlády ČR k omezení provozní doby pro osobní návštěvy některých zákaznických center svozových společností.
  • Pro vyřizování agend v působnosti odboru ochrany prostředí MHMP využívejte v současné době, prosíme, přednostně elektronické komunikace. Děkujeme za pochopení.
Dejte bioodpadu druhou šanci, banner 233x105
Už máte svou BIOpopelnici? Od 1.1. 2020 je služba svozu rostlinného bioodpadu zvýhodněna díky záštitě města téměř o 50 %.
Bližší informace ke službě včetně registračního formuláře