• Pro vyřizování agend v působnosti odboru ochrany prostředí MHMP využívejte v současné době, prosíme, přednostně elektronické komunikace. Děkujeme za pochopení.