• Nová zpráva o klimatických změnách nepřináší zásadní nová poznání. Troubí ale na poplach (Ekolist.cz, 8.10.2018) více inmformací
  • Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2552 ze dne 2. 10. 2018 vyhlášení soutěže „Šetrné stavby v Praze 2018“ více informací
  • Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vás zve na odborný seminář „Přírodě blízká péče o městskou zeleň“ – 18. 10. 2018  více informací
  • Finanční prostředky určené na realizaci Programu Čistá energie Praha 2018 (po navýšení 24.000.000,- Kč) jsou dle odhadu pracovníků OCP MHMP pokryty již podanými žádostmi. Žádosti o dotaci z Programu Čistá energie Praha 2018 lze v souladu s Pravidly Programu Čistá energie Praha 2018 dále podávat do 30. 9. 2018, ale budou s největší pravděpodobností zamítnuty z důvodu vyčerpání finančních prostředků.