• V Praze platí od pondělí 23.7. zákaz rozdělávání ohně na místech s rizikem vzniku požáru více informací na portálu Praha.eu
  • 26. 6. 2018  byl Radou HMP schválen dokument Implementační plán Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu na roky 2018 – 2019 více informací
  • Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 754 ze dne 10. 4. 2018 vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2018 (podrobné informace).