• Od čtvrtka 1. 8. 2019 je na dobu neurčitou uzavřen sběrný dvůr Klikatá 1238/90c, Praha 5 - Košíře. V případě znovuotevření Vás budeme informovat na těchto stránkách.
  • Praha dokončuje 3. kolo tvorby akčního plánu na snížení hluku - Návrh nového Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2019 byl předložen veřejnosti k připomínkování - připomínky bylo možné zasílat od 4. 7. 2019 do 19. 8. 2019. více informací
  • Po ukončení výstrahy před nebezpečím vzniku požárů platí i nadále obecně platný zákaz rozdělávání ohně v lesích dle § 20 odst. 1 a odst. 2 (zákona č. 289/1995 Sb., o lesích) a parcích. Rozdělávání ohně je zde možné pouze na k tomu vyhrazených oficiálních piknikových místech při dodržení provozního řádu daného piknikového místa.