• Od 29. 8. 2016 do 11. 9. 2016 bude přerušen provoz ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v ulici Generála Šišky na území MČ Praha 12 z důvodu rekonstrukce a úpravy překladových ploch.
  • Od pondělí 6. 6. 2016 je opět otevřen SD hl.m. Prahy Puchmajerova.
  • Dne 2. 5. 2016 byl otevřen nový sběrný dvůr hlavního města Prahy, na území městské části Praha - Ďáblice, jehož provozovatelem je společnost FCC Česká republika, s.r.o. více informací v samostatném článku
  • Ke dni 3. března 2016 byl ukončen provoz sběrného dvora Dřevčická (Domeček odpady) jako sběrného dvora hl. m. Prahy. Od 4. března 2016 je zájemcům v této lokalitě Prahy nově k dispozici sběrný dvůr hl. m. Prahy Freko - Malešice (FREKO a. s.) na adrese Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 – Malešice. více informací v samostatném článku
  • Upozorňujeme na novelizaci vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (změna: 83/2016 Sb.)