• Evropský týden mobility v hl. m. Praze - 16.-22. září 2018 více informací
  • Finanční prostředky určené na realizaci Programu Čistá energie Praha 2018 (po navýšení 24.000.000,- Kč) jsou dle odhadu pracovníků OCP MHMP pokryty již podanými žádostmi. Žádosti o dotaci z Programu Čistá energie Praha 2018 lze v souladu s Pravidly Programu Čistá energie Praha 2018 dále podávat do 30. 9. 2018, ale budou s největší pravděpodobností zamítnuty z důvodu vyčerpání finančních prostředků.
  • 26. 6. 2018  byl Radou HMP schválen dokument Implementační plán Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu na roky 2018 – 2019 více informací