• Pro hl. m. Prahu je vyhlášena Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Vysoké teploty. Platnost: od 23.7.2019 13:00 do odvolání. více na stránkách ČHMÚ
  • Praha dokončuje 3. kolo tvorby akčního plánu na snížení hluku - Návrh nového Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2019 je předkládán veřejnosti k připomínkování. Připomínky lze zasílat od 4. 7. 2019 do 19. 8. 2019. více informací
     
  • Po ukončení výstrahy před nebezpečím vzniku požárů platí i nadále obecně platný zákaz rozdělávání ohně v lesích dle § 20 odst. 1 a odst. 2 (zákona č. 289/1995 Sb., o lesích) a parcích. Rozdělávání ohně je zde možné pouze na k tomu vyhrazených oficiálních piknikových místech při dodržení provozního řádu daného piknikového místa.