Akci pořádají Lesy hl. m. Prahy.
Čas a místo akce: 10 - 18 hod., Královská obora Stromovka, Psí louka.

Podrobné informace na stránkách Lesů HMP