Jedná se konkrétně o přímé pěší propojení nové obytné výstavby se zastávkou Starý Zličín směr Sobín tak, aby budoucí obyvatelé měli nejen určitou kvalitu bydlení, ale především aby byla zajištěno zvýšení bezpečnosti silničního provozu a předcházení dopravním nehodám. Podrobné informace na: https://www.mczlicin.cz/.