Nejvíce připomínek – 408 – je ke konkrétním lokalitám a týkají se především ochrany stávající zeleně, veřejného vybavení  a infrastruktury a regulativů v území (zejm. výšková regulace). Podrobnosti na: https://www.praha5.cz/.