Termín pro zasílání podnětů, návrhů, tipů je do konce února. Podrobnější informace na :http://www.praha4.cz/.