Jak informuje městská část Praha 11, práce bude provádět organizace Lesy hl. m. Prahy. Účelem je podpora přirozené obnovy a zmlazení lesního porostu. Popis a mapka s lokalizací zásahů je k dispozici na: https://www.praha11.cz/cs/aktuality/aktuality-z-prahy-11/obnovni-zasahy-v-kunraticko-michelskem-lese.html.