Jedná se o dřeviny rostoucí v lokalitách se zvýšenou frekvencí pohybu osob nebo v blízkosti dopravního provozu, u kterých aktuálně hrozí riziko statického selhání v důsledku zhoršeného zdravotního stavu a výrazně zhoršené stability. Přehled stromů povolených ke kácení zde: https://www.praha11.cz/.