Žádá veřejnost o respektování zákazu vstupu a dodržování zvýšené opatrnosti v okolí kácení. Více informací na http://www.praha-lipence.cz/.