Hlavní hráz bude vyčištěna, urovnána a opevněna kamennou dlažbou. V hrázi bude opraven a rozšířen bezpečnostní přeliv a rybník dostane nové vypouštěcí zařízení. Všechny betonové konstrukce budou obloženy kamenem.

V září bude zahájeno postupné vypuštění rybníka a následně budou ve dně prohrnuty odvodňovací stouhy, aby sediment dobře vysychal. Po vyschnutí bude sediment odvážen na pole k dálnici, kde z něj bude vymodelován val, který bude následně zalesněn. Práce na opravě objektů budou zahájeny v létě 2017. Součástí revitalizace bude i úprava Svépravického potoka mezi Biologickým a Xaverovským rybníkem. Potok bude vyčištěn, rozmeandrován a v okolí vzniknou drobné vodní plochy. Plocha mezi dálnicí a rybníkem bude upravena jako krajinářský lesopark.


Stavba: Revitalizace Biologického rybníka
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Josef Šlinger (tel: 236 005 818)
Projektant: Envicons s.r.o.
Dodavatel: Lesy hl.m. Prahy, středisko Vodní toky
Zástupce dodavatele: Ing. Ondřej Palička (tel: 777 719 005)
Stavbyvedoucí: Josef Richtera
Doba realizace: říjen 2016 − prosinec 2017