Revitalizace byla s ohledem na majetkoprávní vztahy navržena v délce 1 km od ulice Českobrodské po soutok se Štěrboholským potokem. Potok zde sloužil „pouze k převádění vody“ a jeho ekologická, estetická a krajinářská hodnota byla minimální. Okolí potoka bylo spíše parkově upraveno s několika dětskými hřišti a lesní i roztroušenou zelení, která však byla ve velmi špatném stavu. Zejména jedinci u nás nepůvodního javoru jasanolistého měly většinou poškozenou stabilitu.

V rámci revitalizace se celé území vyčistilo a následně zde byla vybudována širší sníženina nazývaná berma, do které se vymodelovalo menší meandrující koryto Hostavického potoka. Nová trasa v maximální míře respektovala nové výsadby dubů a olší. Malé koryto slouží pro běžné průtoky, berma pak pro průtoky povodňové. Původní koryto potoka bylo téměř v celé délce zasypáno. V okolí potoka vzniklo několik drobných vodních ploch zvláště pro obojživelníky.

Na dvou místech bylo ponecháno několik pařezů, aby sloužili jako zimoviště a úkryt pro obojživelníky, plazy a brouky.

Podél potoka lze projít po nových štěrkových cestách a zůstaly zde i původní lávky, které umožňují přístup z ulice V Záhorském. Cesty lemuje několik laviček a dětské hřiště doplnily nové herní prvky.

Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.

finanční podpora z evropských fondů , program OPPK, loga