TRASA ČÍSLO: 5

začátek trasy je u nádrže ve středu slivence trasa podél potoka vrutice - orientační mapka (ke zvětšení)

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Tento popis zachycuje stav k srpnu 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: na území Prahy, uprostřed Slivence, kde je pod kostelem Všech svatých malá nádrž, z které je Vrutice vyvedena do kanalizace. První viditelný tok Vrutice naleznete v serpentinách ulice K Homolce.
Délka toku: 3,12 km.
Potok Vrutice spojuje Slivenec s Velkou Chuchlí a celý její tok je takřka přesně kopírován ulicemi K Homolce a V dolích. Vrutice vytváří jižní hranici Chucelského háje, pro který je ideální přístupovou trasou.

Poznámka pro cyklisty:

Cestu podél Vrutice lze absolvovat prostým sjezdem ze Slivence do Velké Chuchle po ulici Starochuchelské. Jízda po modré je při větší pozornosti na horském kole sjízdná po malé pěšince podél pole a posléze lesem.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

Začátek trasy podél Vrutice lze výhodně propojit s trasou podél Dalejského potoka, odkud sem odbočuje modrá turistická značka.
Druhou možností je propojení této trasy s trasou podél Lázeňského potoka, s využitím Chuchelského háje.

Začátek pro cyklisty:

Pro cyklisty platí stejná nabídka jako pro pěší.  

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

 

Zastávka „Slivenec“

začátek trasy je u nádrže ve středu slivenceAutobusová zastávka „Slivenec“ linky autobusu č.: 246, 247, 248. Od zastávky zpět k modré značce.

Slivenec

Kostel Všech svatých

0,2

 

Napojení na modrou turistickou značku

U rozpadajícího se objektu zřejmě bývalé sýpky se napojuje cesta od autobusu na modrou značku a po ní dále dolů ulicí Na Křenkové.

 

0,4

 

Turistické rozcestí

Rozcestí modré značky a začátek červené turistické značky. Dále se pokračuje po modré ulicí K Homolce

 

0,8

 

Odbočka vpravo

Modrá značka opouští ulici K Homolce a uhýbá prudce vpravo do svahu na úzkou pěšinku.
Původní turistická značka byla namalována na pravé straně na zdi. Nyní je zamalována hnědou barvou a pěšinku nahoru podél zdi lze snadno přehlédnout i proto, že začíná zarůstat. Pěšinka stoupá vlevo k vyhlídce podle oplocení chat.

 

1,4

 

Začátek lesa

Pěšinka sleduje okraj pole a za ním vstupuje do lesa. Trasa dále pokračuje po modré značce, to je po lesní pěšince, která klesá k Chuchli.

 

2,2

 

Petzoldova vápenka

Pěšinka končí u ul. V dolích u „Petzoldovy vápenky“. Dále se pokračuje po hlavní dolů.

Petzoldova vápenka

2,5

 

Velká Chuchle

začátek zástavby Velké Chuchle.

 

2,6

 

Napojení žluté turistické značky

Zleva se k trase podél Vrutice přidává žlutá turistická značka, která sem směřuje z Chuchelského háje.

PR Homolka

3,0

 

Náměstí Omladiny

V době terénního průzkumu (červenec 2009) byla hlavní komunikace Starochuchelská zcela rozkopaná a jen s obtížemi průchozí.
Střed Velké Chuchle, nám. Omladiny. Bus. „Velká Chuchle“ linky č.: 172 (jezdí od metra Nádraží Smíchov). Trasa dále pokračuje dolů po ul. Starochuchelské.

Velká Chuchle

3,6

 

Železniční přejezd

Trasa podél Vrutice křižuje CT číslo: 3. Po pravé straně je pohodlný chodník, vedoucí k podchodu pod Strakonickou ulicí.

 

4,0

 

Strakonická ulice

Podchod pod Strakonickou ulicí. Stále rovně podél potoka vede pěšinka k ústí do Vltavy.

 

4,2

 

Ústí Vrutice do Vltavy

vrutice těsně před ústím do vltavy

 


DÁLŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Trasu podél Vrutice lze zakončit například přímo ve Velké Chuchli, a to pomocí autobusu č.: 172, případně dole na Strakonické, kde jezdí další autobusové linky.
Variantou je odbočení vlevo po žluté značce do Chuchelského háje a propojení trasy podél Vrutice s trasou podél Lázeňského potoka.

Pro cyklisty:

Trasa podél Vrutice končí přímo na CT A 1, která vede po levém břehu Vltavy.


ZAJÍMAVOSTI

 0 km  Slivenec
výhled na prahu od okraje slivence První zmínka o obci je z roku 1253, kdy připadla řádu křížovníků. Již ve 14. století zde byly lomy na mramor.

 

 0 km  Kostel Všech svatých
kostel všech svatých ve slivenci Ve Slivenci stojí původně raně gotická jednolodní stavba,, přestavovaná v 17. století a koncem století 19. V původních oknech jsou kopie vitráží z druhé poloviny 14. století.

 

 2,2 km  Petzoldova vápenka
Bývalá Pezoldova vápenka

V některých materiálech zvaná Pacoldova vápenka. Stará vápenka ve Velké Chuchli je chráněna od roku 1958 jako technická památka. Vápenka byla vybudována jako příslušenství vápencového lomu. Pec sestává ze dvou dvojitých Petzoldových vápenných šachtových pecí. Byla vybudována v 60. nebo 70. letech 19. století, výroba pokračovala až do 30. let 20. století.

Objekt vápenky byl v poslední době poněkud opraven.

 

 2,6 km  PR Homolka
výhled na pr homolka přírodní rezervace homolka nad velkou chuchlí Rozloha 13,43 ha, vyhlášeno jako chráněné území v roce 1982. Homolku představují tři otevřené lomové stěny bývalého dolomitového lomu. Je zde odkryt geologický profil svrchním silurem a spodním devonem obsahující klasické naleziště fauny.

 

 3,0 km  Velká Chuchle
začátek velké chuchle a regulace toku vrutice vrutice protéká středem velké chuchle Již v ve 13. století byly rozlišovány dvě Chuchle – větší a menší, obě byly spojeny v polovině 19. století v jednu obec.


Co řekli autoři…

Pro pěší:

Trasa podél Vrutice je snadno průchodná a dobře proznačená modrou turistickou značkou. Tato trasa výhodně navazuje na NS Barrandovské skály – Chuchelský háj.

Pro cyklisty:

Pro cyklisty se nabízí dvě varianty projetí trasy podél Vrutice: jednak lze využít poněkud terénnější pěší variantu, případně lze jet přímo po ulici V dolích, kterou přesně kopíruje tok Vrutice, ale nevede přírodními partiemi.