TRASA ČÍSLO: 4

malý vodopád na radotínském potoce pod mlýnem veselých trasa podél radotínského potoka - orientační mapka (ke zvětšení)

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Tento popis zachycuje stav k září 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Pramen: u obce Ptice na západ od hranic Prahy.
Délka toku: 22,6 km.
Velikost povodí: 68,5 km2.

Radotínský potok má oproti ostatním pražským potokům jednu zvláštnost, jako jediný z větších potoků, které vtékají do Prahy, neústí do Vltavy, ale do Berounky. Pro Radotínský potok je typický velký počet mlýnů, které v průběhu věků klapávaly na jeho březích. Celkem jich lze v historických pramenech dohledat dvacet dva. Ve střední části protéká Radotínský potok CHKO Český kras, v dolní části pak územím bohužel silně poznamenaným kamenolomy, provozem cementárny a obytnou zástavbou.

Vzhledem k tomu, že Radotínský potok pramení poměrně daleko za hranicemi hlavního města, přímo na území Prahy se nachází pouze dolní třetina popisované trasy. Právě tato dolní část však prochází nejhezčími a nejzajímavějšími partiemi z celého toku Radotínského potoku.


POPIS TRASY

Za začátek trasy podél Radotínského potoka lze zvolit jednu z obcí mezi Rudnou a Chýnicí. V tomto úseku vede trasa po málo frekventovaných silnicích nižšího řádu a teprve za Chýnicí vstupuje na lesní a polní cesty.

Začátek pro pěší:

Nučice – zde je vlaková zastávka, případně sem zajíždí od stanice metra Zličín autobusy PID číslo: 308, 309, 310, 311.

Tachlovice – zde projíždí linka číslo: 310, která začíná u stanice metra B Zličín.

Chýnice – jsou zřejmě nejvhodnějším začátkem pro vlastní výlet. Zde má konečnou linka číslo: 301, jedoucí ze sídliště Stodůlky přes stanici metra Luka na trase B. Od obce Chýnice se dále pokračuje již po lesních a polních cestách, nikoliv silnicích, tak jako z předchozích obcí a začíná zde nejhezčí úsek toku Radotínského potoka.

Začátek pro cyklisty:

Do Rudné ze stanice metra Zličín, a dále po silnici do obce Nučice. V podstatě jen teoreticky by se dal použít i vlak, který vyjíždí z nádraží Praha – Smíchov, ale spojů jezdí velmi málo, vlastně použitelný je jen jeden v 8 hod 56 min., navíc nejde o spoj se zvýhodněnou přepravou kol.

 

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

Chýnice

Začátek cesty podél Radotínského potoka je v obci Chýnice v pomníčku padlým a konečné autobusové linky PID číslo 301. Zde se napojíte na zelenou turistickou značku, po které vyjdete ven z obce. Na severním okraji obce je pěkná kulisa ze vztyčených devonských vápenců, ke která musíte odbočit k severnímu okraji obce.

Mlýny na Radotínském potoce

0,2

Konec Chýnice

Vycházíte z obce Chýnice, po levé straně v údolí uvidíte nejdříve Malý Mlýn a za ním Dubečský Mlýn. Pokračuje se po polní cestě, která se záhy změní na pěšinku klikatící se mezi keři a stromky. Následující úsek bývá často rozježděn koňmi.

 

Dubečský mlýn

1,4

Zmola uprostřed lesa, přes kterou chybí můstek

 

2,0

Choteč

začátek chatové osady za chotčí turistické rozcestí v chotči skalní vápencová kulisa v obci choteč Vcházíte do obce Choteč, zde je rozcestí červené a zelené turistické značky. Trasa dále pokračuje dále po červené značce.

 

2,7

Mlýn Veselých

Trasa míjí Mlýn Veselých, dále pořád po červené. Za mlýnem začínají chatové osady

Mlýn Veselých.

 

3,4

Cvrčovický mlýn

Po pravé straně je Cvrčkovský Mlýn. Za ním následuje chatová osada Dlouhá míle.

Cvrčkovský Mlýn

3,9

Kalinův mlýn

Dříve se podle dlouholeté tradice procházelo skrz dvůr Kalinova mlýna. Nyní majitelé vybudovali po levé straně pohodlnou obchvatnou cestičku, která jim zaručuje soukromí a turistům pokračování v cestě. Za mlýnem končí chatové osady Dlouhá míle a Ariana, ale také pohodlná cesta. Trasa vstupuje na území přírodní rezervace Radotínské údolí. Dále se pokračuje úzkým údolím po lesní pěšince, která je dost vymletá od potoka, tekoucího v těsném sousedství. Údolí se sice rozšíří, ale cesta vede vysokou trávou a bývá často podmáčená, případně opět rozježděna koňmi.

 

Kalinův Mlýn
PR Radotínské údolí

5,1

Mostek přes potok

Přejdete přes mostek, zde je konec úzké a nekvalitní cesty. Za mostkem pokračujete vpravo po široké cestě, směrem k dalšímu mlýnu. V těchto místech trasa vstupuje na území Prahy.

 

5,3

Rutický mlýn

Trasa míjí opuštěný Rutický Mlýn.

Rutický Mlýn

5,9

Trasa ústí na silnici

Konec nezpevněné cesty vedoucí pod lesem. Trasa a červená značka ústí na silnici, zde pokračujte vpravo. Pokud odbočíte vlevo, zhruba po 300 metrech uvidíte po pravé straně skálu s lezeckými terény z devonských vápenců s jeskyní.

 

6,2

Maškův mlýn

Maškův Mlýn, zastávka autobusu MHD číslo: 256. Asi 50 metrů za mlýnem odbočuje červená značka vlevo, trasa však pokračuje stále po silnici přes osadu Cikánka.

 

6,8

Cikánka

Procházíte osadou Cikánka, kde v minulosti opět bylo několik mlýnů. Na začátku, před prvním stavením po levé straně roste památný strom, lípa srdčitá.

 

7,3

Lomy

Trasa se dostává mezi lomy. Vlevo začíná národní přírodní památka Lochkovský profil. Bohužel zde rovněž začíná nejsvízelnější úsek celé trasy, protože v jejím okolí vládne čilý ruch lomů a cementárny. Nedaleko za pomníčkem obětem války můžete odbočit vlevo na malou pěšinku, která vede dále nad silnicí. Jde o bývalé drážní těleso vlečky, které vám alespoň část trasy ulehčí. Po několika stech metrech musíte sejít na komunikaci a po ní dojdete na křižovatku s rušnou ulicí K cementárně.

NPP Lochkovský profil

8,5

Křižovatka K cementárně

Na křižovatce pokračujte vpravo dolů, po chodníku podél frekventované ulici K cementárně.

 

8,5

Odbočka k přírodní památce Orthocelový lůmek

Na křižovatce ul. Na Cikánce a K cementárně můžete odbočit vlevo a za autobusovou zastávkou vpravo, po úzké pěšince nahoru do lesa. V současnosti je již lůmek zarostly a nezřetelný.

Orthocerový lůmek

 

9,1

Radotínské skály

Po levé straně uvidíte bílé ploché skály a pod nimi závorou uzavřenou komunikaci, po které můžete nerušeně pokračovat dále. Půjdete pod přírodní památkou Radotínské skály.

PP Radotínské skály.

 

Přes hlavní

Na konci opuštěné komunikace přejděte přes kolmo hlavní do uličky Vápenné. Na jejím konci na vás čeká nově upravená ulice K učilišti, po které také vede cyklostezka. Cesta vede nad tokem Radotínského potoka. Takto se dostanete do středu Radotína.

 

11,4

Horymírovo náměstí

Horymírovo náměstí uprostřed Radotína. Zde můžete zakončit svoje putování podél Radotínského potoka. Nedaleko je železniční stanice Praha – Radotín, případně zastávka několika autobusových linek MHD. Pokud chcete dojít až k samotnému ústí potoka do Berounky, pokračujte z náměstí kolem místního úřadu ke kostelu a lávce pro pěší přes Berounku.

Radotín

11,7

Ústí Radotínského potoka do Berounky

lávka pro pěší, pod kterou radotínský potok ústí do berounkyNedaleko lávky je ústí Radotínského potoka do Berounky.

 


DÁLŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Trasu podél Berounky lze zakončit například u Lahovického mostu, kde jezdí několik autobusových linek jednak po ulici Výpadové, ale především po hlavní Strakonické.

Pro cyklisty:

Trasa podél Berounky končí přímo na CT číslo: 3, která pokračuje v Praze po levém břehu Vltavy jako cyklotras A 1.


ZAJÍMAVOSTI

 0 km  Mlýny na Radotínském potokce

Bývalo jich na Radotínském potoce na dvaadvacet. Dodnes jsou některé zachované, ale jsou značně přestavěné k obytným účelům, z jiných zůstali pouze ruiny (Hladkovský Mlýn). Jediným mlýnem s funkčním mlecím zařízením je Mlýn Veselých.

0,2 km  Dubečský mlýn

Mlýn je zvaný též Dubový či Dubenec se nachází mezi obcemi Chýnice a Choteč. První záznam o mlýně je z roku 1592, ale v mlýně je zachováno gotické zdivo a v místnostech gotické křížové klenutí. V roce 1713 se mlýn stal zdrojem morové nákazy na kterou v okolí zemřelo asi 89 lidí.

2,7 km  Mlýn Veselých
Stojí na východním okraji Chotče  a býval zván Měchurův, Veselých či Pod Chotčí. První zmínka o mlýnu je z roku 1666. Mlýn je díky péči již sedmé generace potomků Veselých dodnes v schopen provozu. Do roku 1927 byl mlýn poháněn vodou z potoka, od roku 1928 bylo kolo nahrazeno elektromotorem a v roce 1942 byla vybudována turbína pohánějící elektrické soustrojí. Mlýn přestal pracovat až v roce 1950.

 

3,4 km Cvrčkovský mlýn

Nachází se těsně po proudu Radotínského potoka pod mlýnem Veselých a za ním začíná chatová osada Ariana. Datum zniku mlýna není dochováno, ale jistě spadá do období před 18. stoletím. Po roce 1945 se mlýn stal předmětem konfiskace a propadl státu. V současnosti je opět v soukromém vlastnictví.

3,9 km Kalinův mlýn
červená turistická značka prochází dvorem kalinova mlýna Jiné jméno tohoto mlýna je Podořešský Mlýn a přísluší do obce Ořech a má č.p. 1. První zmínky jsou již z poloviny 16. století, ale jistě vznikl již daleko dříve, zřejmě společně s obcí Ořech, tedy zhruba v polovině 14. století. Mlýn prodala roku 1715 kapitula sv. Víta mlynáři Václavu Kalinovi a Kalinům patřil mlýn až do 20. století. V roce 1929 patřil k mlýnu i hostinec, hostinská budova byla přistavěna v roce 1932. Zajímavostí a příčinou vzniku hostince je skutečnost, že mlýn býval od nepaměti volně průchozí a tím i cílem výletů Pražanů.

 

3,9 km PP Radotínské údolí

Přírodní rezervace o rozloze 104 ha, vyhlášeno v roce 1975, menší část je však chráněna již od roku 1953. Součást. Přírodovědecky mimořádně hodnotná část CHKO Český kras. Zachována společenstva teplomilných společenstev a společenstva suťových lesů s celou škálou přechodů. Na více místech vystupují vápencové sklaní výchozy, drobné krasové jevy. Četné přirozené i umělé výchozy se zkamenělinami. Území je ohrožováno těžbou v blízkých vápencových lomech a provozem radotínské cementárny.

5,3 km Rutický Mlýn
Rutický mlýn Zvaný též Rutice nebo Špačkův mlýn. První zmínka je z roku 1402, kdy zde hospodařil mlynář Václav Rubyn. Pozdější záznamy o provozu mlýna však neexistují, zřejmě zanikly při povodních.. Další zprávy jsou až z 18. století. Rod Špačků získal mlýn v roce 1860 a s různými peripetiemi jej provozoval až do roku 1950, kdy byl úředně mlýn zastaven. Až v letech 1967 – 1969 došlo k rozebrání strojního vybavení a část mlýna byla přestavěna na obytné stavení.

 

7,3 km NPP Lochkovský profil
detail skalní vrásy v npp lochkovský profil Od roku 1988 národní přírodní památka, rozloha 39,14 ha. Chráněno jako soubor mezinárodně významných profilů a paleontologických nalezišť. Jde o významný krajinný prvek se zachovanými společenstvy skalní stepi.

 

8,5 km Orthocerový lůmek

Přírodní památka o rozloze 0,5 ha byla vyhlášena v roce 1976. Významné naleziště zkamenělin, zejména hlavonožců. V těchto místech zkoumal J. Barrande.

9,1 km PP Radotínské skály

V roce 1988 vyhlášeno jako přírodní památka o rozloze 28,30 ha. Jde o profil prvohorními usazeninami od nejvyššího ordoviku přes spodní siluru celým pražským souvrstvím. Na výchozech společenstva skalních stepí a teplomilných křovin.

11,4 km Radotín

Již v roce 993 je Radotín zmiňován v písemnostech knížete Boleslava II. Původní obec je připomínaná věrohodně poprvé koncem 13. století jako majetek zbraslavského kláštera. V současnosti představuje Radotín předměstí Prahy s průmyslovým charakterem, který do obce pronikl koncem 19. století a dodnes jej představuje cementárna a továrna na vzduchotechniku Janka, pojmenovaná po svém zakladateli.


Co řekli autoři…

Trasa podél Radotínského potoka představuje příjemnou procházku, která může být věnována například historii mlýnů, ale především geologii. Pokud se týká náročnosti, určitým problémem může být již v úvodu zmiňovaná složitější dostupnost začátku trasy. Rovněž asi dvoukilometrový úsek mezi lomy a podél vápenky není příliš ideální, především ve všedních dnech je zde značný provoz nákladních automobilů. Přesto má trasa podél Radotínského potoka své ojedinělé kouzlo, které vám jiné pražské potoky nenabídnou.

Pro cyklisty:

Pro cyklisty je tato trasa obtížněji průjezdná, ale lze jí projet. Cesty sledující zelenou a červenou turistickou značku jsou úzké, mají nekvalitní povrch a v některých úsecích krkolomné a obtíže mohou nastat zvláště po deštích. Tyto úseky nelze objet po klidných silnicích, neboť tyto chybí nebo jsou značně vzdálené od trasy pro pěší. Pro jízdu je vhodné horské kolo. V horní, mimopražské části se trasy dotýká připravovaná okružní cyklotrasa 8100 „Pražské kolo“ a cyklotrasa číslo: 0013.