Údaje za roky 2004 - 2008

Název indikátoru Jednotka Rok
2004
Rok
2005
Rok
2006
Rok
2007
Rok 2008 Zdroj Poznámka
Průměrná spotřeba vody v domácnostech l/den/obyv 130,8 126,8 130,0 128,7 121,6 ČSÚ Základní sada CEROI
                 
Jakost vody na povrchových tocích             ČHMÚ Profil Vltava Podolí
–    BSK5 (mg O2/l) 2,21 2,10 2,17 2,34 2,53    
–    P celkový  (µg/l) 0,13 0,12 0,10 0,08 0,08    
–    N jako NO3 (mg/l) 3,10 3,06 2,70 2,31 2,60    
                 
Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci % 99,5 99,2 99,0 99,7 99,0 ČSÚ Základní sada CEROI
                 
Podíl čištěných odpadních vod % 100 100 100 100 100 ČSÚ Základní sada CEROI Podíl vod vypuštěných do kanalizace, bez vod srážkových
                 
Čištění odpadních vod – odstraněné znečištění – BSK5 % 97,3 97,7 97,85 97,8 97,9 PVK, ČOV, kompil.MHMP  

 

Údaje za roky 2001 - 2003

Název indikátoru Jednotka Rok
2001
Rok
2002
Rok
2003
Zdroj Poznámka
Průměrná spotřeba vody v domácnostech l/den/obyv 137,9 134,7 136,6 ČSÚ Základní sada CEROI
             
Jakost vody na povrchových tocích         ČHMÚ Profil Vltava Podolí
–    BSK5 (mg O2/l) 1,74 2,14 2,53    
–    P celkový  (µg/l) 0,18 0,15 0,14    
–    N jako NO3 (mg/l) 3,17 3,68 2,86    
             
Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci % 99,4 99,2 99,6 ČSÚ Základní sada CEROI
             
Podíl čištěných odpadních vod % 100 5) 100 ČSÚ Základní sada CEROI Podíl vod vypuštěných do kanalizace, bez vod srážkových
             
Čištění odpadních vod – odstraněné znečištění – BSK5 % 93,0 5) 96,0 PVK, ČOV, kompil.MHMP