Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 135
Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Další
 • 1. 2. 2012 Revitalizace RN R5 Chodovecká
  V souvislosti s výstavbou Jižního Města byla v polovině 70. let vybudována soustava retenčních nádrží na Chodoveckém potoce. Retenční nádrž R5 Chodovecká je v současné době využívána především k udržení nárazových děšťových srážek na území Jižního Města – Chodov. Revitalizace retenční nádrže byla vyvolána zhoršujícím se stavem betonových konstrukcí nádrže a dále nevyhovujícím řešením sdruženého objektu přelivu, díky kterému není možné využít maximálního retenčního objemu nádrže. Z těchto důvodů přistoupil odbor ochrany prostředí MHMP k celkové revitalizaci soustavy Chodoveckých nádrží s ohledem na maximální využití jejich retenční schopnosti a rekreačního potenciálu.
 • 1. 2. 2012 Rekonstrukce rybníka Pod Vlkem
  Rybník Pod Vlkem vznikl někdy ve 40.letech minulého století na levostranném přítoku Prokopského potoka jako zdroj vody pro případ požáru. Potok již z větší části zmizel, ale rybník se téměř v nezměněné podobě dochoval až do dnešní doby. V roce 2009 převzal rybník odbor ochrany prostředí MHMP a v rámci celopražského projektu „Obnova a revitalizace pražských nádrží“ začala příprava celkové revitalizace rybníka. Projekt řeší celkové odbahnění rybníka, výstavbu vypouštěcího a záložního napouštěcího zařízení, opravu a zpřírodnění břehů a vegetační úpravy.
 • 1. 2. 2012 Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka v Ruzyni
  Projekt revitalizace navazuje na již realizovaný projekt otevření Litovicko-Šáreckého potoka u Obory Hvězda a řeší úpravu další části potoka v délce 125 m.
 • 3. 6. 2011 Výsadby vrbových proutků dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus aneb s vrbou nejlépe k vodě.
  Základní článek Hnutí Brontosaurus, Klub přátel Lukova, společně se žáky základní školy Karla Čapka a dalšími dobrovolníky osázely 14. května 2011 části břehů rybníků Aloisov a Martiňák vrbovými proutky. Celkem došlo k vysazení cca 100 ks vrbových řízků. Cílem akce bylo zpevnění svahů, do budoucna vytvoření úkrytů pro ptactvo a jiné živočichy a zvýšení biodiverzity lokalit.
 • 21. 4. 2011 NOVÉ RYBÁŘSKÉ REVÍRY ČRS Územního svazu města Prahy
  Nové nádrže s režimem lovu ryb – rybářské revíry vzniklé převodem z rybochovných zařízení s účinností od soboty 30.4. 2011.
 • 5. 4. 2011 Revitalizace okolí Hostivařské přehrady
  Odbor ochrany prostředí MHMP od roku 2009 revitalizuje okolí Hostivařské přehrady a Hostivařského lesoparku. V roce 2009 byla realizována celková rekonstrukce retenční nádrže R1 Hájecká na Hájeckém potoce, v roce 2010 pak proběhlo vypouštění Hostivařské přehrady kvůli plánovanému odbahnění a revitalizaci a bylly zahájeny práce na obnově retenční nádrže R2 Hájecká (nyní před dokončením), práce na opravě poškozené komunikace kolem Hostivařské přehrady a vegetační úpravy pravého břehu a práce na obnově historického sadu nacházejícího se nad retenční nádrží R3 Hájecká. Plánována je také úprava hráze retenční nádrže R3 Hájecká.
 • 22. 3. 2011 Světový den vody 2011
  Počínaje rokem 1993 se každoročně 22. března slaví Světový den vody. Heslo pro rok 2011 zní: Voda pro města: Reakce na rozvoj urbanizace.
 • 22. 3. 2011 Připravena revitalizace Retenční nádrže R5 Chodovecká
  V roce 2011 proběhne celková revitalizace Retenční nádrže R5 Chodovecká, která zahrne odstranění sedimentů, úpravy hráze a břehů, úpravy vyústění dešťové kanalizace a úpravy přelivu a vyústění.
 • 17. 3. 2011 Revitalizace Kostoprdského rybníka
  V březnu 2011 zahájilo hl.m. Praha práce na revitalizaci Kostoprdského rybníka. Ukončeny by měly být v červnu 2011. Součástí prací je mj. odbahnění rybníka a oprava hráze a dalších objektů.
 • 8. 3. 2011 Vysazování doprovodných porostů v okolí vodních ploch v roce 2010
  Účelem těchto výsadeb je zejména podpoření ekologické, estetické a rekreační funkce , dále pak i stabilizace břehů vodních nádrží a potoků. V prvních měsících roku lze bilancovat, co se odboru ochrany prostředí MHMP podařilo z plánovaných akcí v loňském roce realizovat.
Celkový počet: nejméně 135
Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Další