Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 134
Předchozí | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další
 • 29. 5. 2015 Revitalizace Čihadla II. etapa - Svépravický potok
  II . etapa revitalizace navazuje na již provedené úpravy a zahrnuje prostor mezi suchým poldrem Čihadla, rybníkem Pískovnou a Martiňákem.
 • 10. 4. 2015 V Praze vznikne nový rybník pod lesem Na Cibulce
  Na místě suché nádrže Homolka na Motolském potoce bude v letošním roce vybudován zcela nový rybník. Území suché nádrže, která se nachází nedaleko romantického lesoparku Na Cibulce, bylo revitalizováno již v roce 2009. V březnu letošního roku byla zahájena další etapa této revitalizace. Projekt zahrnuje nejen výstavbu nového rybníka s ostrůvkem, ale také zpřírodnění koryta Motolského potoka a vybudování nové mlatové cesty podél potoka pro všechny návštěvníky této lokality.
 • 25. 3. 2015 Revitalizace Hostavického potoka
  Cílem revitalizace Hostavického potoka je začlenit vodní tok do okolní zeleně a zvýšit tak ekologický, estetický a rekreační potenciál území. Revitalizace proběhne v období duben 2015 − září 2015.
 • 23. 2. 2015 Krajinářské úpravy zeleného pásu okolí Retenční nádrže Slatina
  Revitalizace území proběhne v období březen 2015 − září 2015. V rámci revitalizace budou kolem rybníka vysazeny nové stromy, založeny kosené louky s tůněmi, rovněž se upraví koryto Hostavického potoka a prodlouží trasa stávající cyklostezky. Projekt je financován z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.
 • 9. 10. 2014 Rekonstrukce rybníků v Královské oboře Stromovka
  Voda ve všech svých podobách, ať už se jedná o rybníky, fontány nebo Malou říčku, je pro Stromovku velmi typická. Udržované vodní plochy jsou navíc velkým lákadlem pro všechny návštěvníky tohoto krásného parku, a to zejména v letních měsících. Současný stav rybníků ve Stromovce je však žalostný. Původní opevnění břehů zcela chybí a břehy rybníků se stále více podemílají vlivem eroze. Vypouštěcí zařízení nefungují a mostky přes rybníky jsou poškozené. Z toho důvodu se Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP rozhodl přistoupit k rozsáhlé opravě všech rybníků v Královské oboře a k vybudování několika nových vodních ploch.
 • 25. 9. 2014 Revitalizace Jinonického rybníka
  Jinonický rybník je v současné době v havarijním stavu. Je zanesen cca 400 m3 sedimentu, nábřežní zdi jsou rozpadlé a vypouštěcí zařízení protéká. Práce jsou naplánovány na období od srpna 2014 do dubna 2015 a zahrnou celkové odbahnění a revitalizaci včetně úpravy stávající zeleně v okolí rybníka.
 • 24. 9. 2014 Plán výlovů rybníků hl.m. Prahy, podzim 2014
  Obdobně jako v uplynulých letech proběhne během října a listopadu v Praze tradiční podzimní výlov rybníků.
 • 8. 8. 2014 Revitalizace Řepského potoka
  Ačkoli Řepy měly historicky nouzi o pitnou vodu, užitkové vody zde bylo dostatek a ještě v minulém století se zde nacházely čtyři rybníky. Dodnes se zde zachovaly názvy jako Blatiny či ulice Na Moklině. S rozvojem výstavby byly všechny rybníky až na rybník Prasečák zrušeny a odvodněny. Projekt revitalizace Řepského potoka tak má symbolicky navrátit vodu do Řep a zároveň zajistit dostatek vody pro poslední řepský rybník.
 • 17. 6. 2014 Revitalizace rybníka V Rohožníku
  Revitalizace rybníka V Rohožníku proběhne v termínu červenec 2014 - prosinec 2014 a bude zahrnovat mj. odbahnění rybníka a nové opevnění hrází rybníka,dále budou provedeny úpravy v okolí rybníka.
 • 14. 3. 2014 Revitalizace Nebušického rybníka
  Nebušický rybník byl založen po roce 1938 zřejmě někdy za druhé světové války jako zdroj vody pro případ požáru. Od té doby fungoval jako požární nádrž dodnes. Podle typu opevnění musela být provedena úprava rybníka někdy v šedesátých letech 20. století. Další úprava byla provedena v devadesátých letech, kdy byl rybník odbahněn, ale k celkové opravě rybníka nakonec nedošlo. Rybník tak dále chátral. V roce 2013 získalo rybník hl. m. Praha a rybník byl zařazen do celopražského projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží.
Celkový počet: nejméně 134
Předchozí | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další