Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 135
Předchozí | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další
 • 26. 6. 2015 Revitalizace rybníka Vincentinum
  Revitalizace břevnovského rybníka Vincentinum, který se nachází na potoce Brusnice, bude zahájena V červnu 2015. V současné době se rybník nachází v havarijním stavu. Součástí prací bude celkové odbahnění rybníka a další práce, které povedou ke zvýšení ekologické a estetické hodnoty celého území. Realizace prací je naplánována na období červen 2015 − listopad 2015.
 • 29. 5. 2015 Revitalizace Čihadla II. etapa - Svépravický potok
  II . etapa revitalizace navazuje na již provedené úpravy a zahrnuje prostor mezi suchým poldrem Čihadla, rybníkem Pískovnou a Martiňákem.
 • 10. 4. 2015 V Praze vznikne nový rybník pod lesem Na Cibulce
  Na místě suché nádrže Homolka na Motolském potoce bude v letošním roce vybudován zcela nový rybník. Území suché nádrže, která se nachází nedaleko romantického lesoparku Na Cibulce, bylo revitalizováno již v roce 2009. V březnu letošního roku byla zahájena další etapa této revitalizace. Projekt zahrnuje nejen výstavbu nového rybníka s ostrůvkem, ale také zpřírodnění koryta Motolského potoka a vybudování nové mlatové cesty podél potoka pro všechny návštěvníky této lokality.
 • 25. 3. 2015 Revitalizace Hostavického potoka
  Cílem revitalizace Hostavického potoka je začlenit vodní tok do okolní zeleně a zvýšit tak ekologický, estetický a rekreační potenciál území. Revitalizace proběhne v období duben 2015 − září 2015.
 • 23. 2. 2015 Krajinářské úpravy zeleného pásu okolí Retenční nádrže Slatina
  Revitalizace území proběhne v období březen 2015 − září 2015. V rámci revitalizace budou kolem rybníka vysazeny nové stromy, založeny kosené louky s tůněmi, rovněž se upraví koryto Hostavického potoka a prodlouží trasa stávající cyklostezky. Projekt je financován z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.
 • 9. 10. 2014 Rekonstrukce rybníků v Královské oboře Stromovka
  Voda ve všech svých podobách, ať už se jedná o rybníky, fontány nebo Malou říčku, je pro Stromovku velmi typická. Udržované vodní plochy jsou navíc velkým lákadlem pro všechny návštěvníky tohoto krásného parku, a to zejména v letních měsících. Současný stav rybníků ve Stromovce je však žalostný. Původní opevnění břehů zcela chybí a břehy rybníků se stále více podemílají vlivem eroze. Vypouštěcí zařízení nefungují a mostky přes rybníky jsou poškozené. Z toho důvodu se Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP rozhodl přistoupit k rozsáhlé opravě všech rybníků v Královské oboře a k vybudování několika nových vodních ploch.
 • 25. 9. 2014 Revitalizace Jinonického rybníka
  Jinonický rybník je v současné době v havarijním stavu. Je zanesen cca 400 m3 sedimentu, nábřežní zdi jsou rozpadlé a vypouštěcí zařízení protéká. Práce jsou naplánovány na období od srpna 2014 do dubna 2015 a zahrnou celkové odbahnění a revitalizaci včetně úpravy stávající zeleně v okolí rybníka.
 • 24. 9. 2014 Plán výlovů rybníků hl.m. Prahy, podzim 2014
  Obdobně jako v uplynulých letech proběhne během října a listopadu v Praze tradiční podzimní výlov rybníků.
 • 8. 8. 2014 Revitalizace Řepského potoka
  Ačkoli Řepy měly historicky nouzi o pitnou vodu, užitkové vody zde bylo dostatek a ještě v minulém století se zde nacházely čtyři rybníky. Dodnes se zde zachovaly názvy jako Blatiny či ulice Na Moklině. S rozvojem výstavby byly všechny rybníky až na rybník Prasečák zrušeny a odvodněny. Projekt revitalizace Řepského potoka tak má symbolicky navrátit vodu do Řep a zároveň zajistit dostatek vody pro poslední řepský rybník.
 • 17. 6. 2014 Revitalizace rybníka V Rohožníku
  Revitalizace rybníka V Rohožníku proběhne v termínu červenec 2014 - prosinec 2014 a bude zahrnovat mj. odbahnění rybníka a nové opevnění hrází rybníka,dále budou provedeny úpravy v okolí rybníka.
Celkový počet: nejméně 135
Předchozí | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další