Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 130
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 10. 8. 2017 Seminář pro studenty a pedagogy Stuttgartské univerzity se zaměřením na vodohospodářskou problematiku v hlavním městě Praze
  Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Povodím Vltavy, s.p. a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy připravil na žádost Institutu systémového modelování v životním prostředí a vodním hospodářství Stuttgartské univerzity seminář se zaměřením na vodohospodářskou problematiku v hlavním městě Praze. Celodenní seminář pro 40 studentů a pedagogů univerzity se uskutečnil dne 19. 7. 2017 v prostorách IPR hl. m. Prahy a byl doplněn o exkurze v terénu.
 • 1. 8. 2017 Potok Brusnice se vrací z trubek na povrch
  Odbor ochrany prostředí MHMP zahájil dlouho připravovanou revitalizaci potoka Brusnice podél Patočkovy ulice na Břevnově. Potok se tak po dlouhých letech opět vrátí na povrch a stane se součástí několika zelených ploch. Realizací této stavby by měl vzniknout významný krajinný prvek, který bude mít pozitivní vliv na okolní prostředí.
 • 28. 6. 2017 Nová aplikace hlídá povodně i sucho
  Pražské potoky jsou nejen vyhledávaným místem odpočinku a relaxace, ale mohou být i zdrojem velkých nepříjemností, zejména při povodních. Povodně na malých potocích jsou specifické tím, že jsou velice rychlé a téměř se nedají včas předpovídat. Nejlepší ochranou proti takovýmto povodním je ponechat potokům co největší prostor k řízenému rozlivu. Z důvodu zlepšení komunikace a informovanosti byla připravena mobilní aplikaci PRŮTOKY PRAHA, která umí zobrazovat data z měřicích stanic umístěných na pražských potocích.
 • 22. 6. 2017 Rybníky ve Stromovce vyměnily řasy za lekníny
  Akce „kulový blesk" - tak by se daly nazvat červnové práce na rybníčcích ve Stromovce. Zatímco v jedné části rybníků se z vody odstraňovaly zelené vláknité řasy, na opačném konci byly vysazovány nové lekníny.
 • 2. 6. 2017 Revitalizace Botiče v Hostivaři se blíží ke konci
  V současné době finišuje revitalizace území podél Botiče, a to mezi ulicí Kozinova a jezem Marcela. Revitalizace byla zahájena v únoru tohoto roku a její ukončení je naplánováno na červen.
 • 25. 5. 2017 Odbahnění Záběhlického jezu na Botiči
  V květnu 2017 byla na Botiči odbahněna zdrž Záběhlického jezu. V průběhu let, a především při povodních v roce 2013, byla zdrž zanesena tak velkým množstvím sedimentu, že v prostoru bezprostředně před jezem dosahoval prakticky hladiny vody a na jeho povrchu už rostly mokřadní rostliny
 • 2. 5. 2017 Odbahnění Libockého rybníka 2016-2017
  V současné době je rybník zanesen cca 4 000 m3 sedimentu. Rybník byl vypuštěn a sloven již na podzim 2016, aby došlo k jeho vymrznutí a ozdravení celého rybničního ekosystému. V dubnu 2017 započaly práce na samotném odbahnění. Rybník bude opět napuštěn na podzim 2017.
 • 15. 3. 2017 Revitalizace Libušského potoka v Lipinách
  V Lipinách na Libušském potoce byla zahájena výstavba nového rybníka a revitalizace přilehlého okolí. Nový rybník bude napájený vodou z Libušského potoka. Doba realizace je plánována na březen až září roku 2017.
 • 19. 1. 2017 Revitalizační protipovodňové opatření u Kozinova náměstí - II. etapa
  V současné době zahajuje odbor ochrany prostředí MHMP revitalizaci území podél Botiče, a to mezi ulicí Kozinova a přírodní památkou meandry Botiče. Největším přínosem této úpravy bude zpřístupnění nyní zahloubeného koryta pro veřejnost a zlepšení prostupnosti území na levém břehu potoka, které je v současnosti silně zarostlé náletovou vegetací. Zvýšení kapacity koryta také sníží riziko povodní v této lokalitě. Doba realizace je leden 2017 až květen 2017.
 • 12. 8. 2016 Výstavba nového rybníka pod lesem Na Cibulce pokračuje
  Na jaře 2016 byla v prostoru suché nádrže Homolka na Motolském potoce zahájena výstavba zcela nového rybníka. Území suché nádrže, která se nachází nedaleko romantického lesoparku Na Cibulce, bylo revitalizováno již v roce 2009. Nyní byl zahájen navazující projekt, který zahrnuje nejen vybudování nového rybníka s ostrůvkem, ale také zpřírodnění koryta Motolského potoka a výstavbu mlatové cesty vedoucí podél rybníka. Veškeré stavební práce proběhnou do konce května 2017 a příští rok se už návštěvníci lesa Na Cibulce budou moci těšit z nové vodní plochy.
Celkový počet: nejméně 130
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další