Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 120
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 4. 7. 2018 Revitalizace rybníka V Mydlinkách
  Rybník V Mydlinkách se nachází na okraji zástavby rodinných domů v Městské části Praha – Královice. Jedná se o průtočný rybník, kterým protéká potok Rokytka. Ačkoli byl rybník před 10 lety opravován a odbahňován, nachází se v současné době ve špatném stavu a při povodních v roce 2013 zde navíc došlo k přelití hráze. Rybník je zabahněn 2 000 m3 sedimentu, což výrazně omezuje fungování vodního ekosystému. Břehy rybníka jsou podemleté, bezpečnostní přeliv je nekapacitní a betonové konstrukce jsou místy poškozené. Z těchto důvodu byla připravena celková revitalizace rybníka.
 • 28. 5. 2018 Pražské revitalizace oživí mokřadní rostliny
  V loňském roce bylo dokončeno několik velkých revitalizací na pražských potocích i nádržích, jejichž součástí jsou také výsadby dřevin i vlhkomilných rostlin. Výsadby dřevin už jsou dokončené, sázení mokřadních rostlin stále probíhá. Mladé rostlinky právě zakořeňují v Sedleckém údolí i na březích Říčanského potoka v Dubči, dokončeny byly také výsadby podél nového koryta Brusnice na Břevnově. V průběhu následujících dnů se osadí také břehy rybníka Kotlářka v Košířích a Dalejského potoka v Řeporyjích.
 • 27. 4. 2018 Byla zahájena revitalizace Prokopského potoka v Jinonicích
  Revitalizace Prokopského a Jinonického potoka proběhne postupně dle projektu na třech úsecích, První úsek byl již dokončen roce 2016. Nyní byla zahájena revitalizace na druhém úseku v délce cca 300 m. Práce by měly proběhnout do července 2018.
 • 23. 4. 2018 Práce na novém pražském rybníce Lipiny pokračují
  Po zimní přestávce byly opět zahájeny práce na zcela novém pražském rybníce Lipiny v Modřanech. V tuto chvíli bagry ještě modelují břehy, ale za pár dní se pustí do práce i kameníci.
 • 5. 4. 2018 Nové stromy k pražským potokům a nádržím
  V roce 2017 bylo dokončeno několik velkých revitalizačních akcí. Se začátkem jara lze provést i dokončovací práce. Tyto práce zahrnují zejména osetí okolí staveb trávou a výsadbu nových stromů.
 • 26. 2. 2018 Zličínské jezero Hliník čeká očistná kúra
  Severozápadně od zličínského nádraží se nachází vodní plocha nazývaná jezero Hliník. V roce 2017 koupilo jezero od soukromých majitelů hlavní město Praha a nyní čeká na své zvelebení v rámci projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží.
 • 19. 2. 2018 Poslední etapa opravy koryta Dalejského potoka v Řeporyjích je dokončena
  Postupná rekonstrukce nábřežních zdí a revitalizace koryta Dalejského potoka v Řeporyjích probíhá už od roku 2013. Práce na Dalejském potoce v Řeporyjích budou v příštích letech pokračovat, nad hliníkem Řepora je plánována přírodní revitalizace zahloubeného a poškozeného koryta.
 • 25. 1. 2018 Revitalizace Říčanského potoka v Dubči
  Zkapacitnění a revitalizace koryta potoka je akcí, která pokračuje ve zlepšování protipovodňové ochrany a navazuje na již provedená opatření. Cílem projektu je koryto co možná nejvíce rozšířit, přírodním způsobem stabilizovat a zároveň zajistit přístupy k vodě.
 • 12. 10. 2017 Oprava koryta Mariánskolázeňského potoka
  Mariánskolázeňský potok je levostranným přítokem Vltavy. Potok pramení v Chuchelském háji u kapličky a teče kolem kostela Narození Panny Marie v Malé Chuchli. Jeho délka je 0,6 km a je považován za nejkratší vodní tok na území hlavního města Prahy. V rámci oprav bude potok vyčištěn od nánosů bahna a sintrových usazenin a poškozené části koryta nahradí nová kamenná dlažba. Práce byly zahájeny v říjnu 2017 a jejich dokončení je plánováno na konec listopadu.
 • 27. 9. 2017 Tradiční podzimní výlovy pražských nádrží
  Jako každý rok i letos přichází s měsícem září období tradičních podzimních výlovů pražských nádrží. Letošní podzim sloví rybáři Českého rybářského svazu na území Prahy celkem 27 rybníků.
Celkový počet: nejméně 120
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další