Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 110
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 26. 11. 2018 Obnova rybníčku v Bohnickém údolí
  Nový rybníček je navržen na místě bývalé čistírny odpadních vod v Bohnickém údolí. Jeho výstavbu byla právě zahájena. Součástí projektu je také obnova Bohnického potoka v délce cca 160 m.
 • 23. 11. 2018 Odbahnění a rekonstrukce rybníka Šeberák
  Hlavní město Praha vlastní tento rybník od roku 2017, kdy ho získalo spolu s Olšanským rybníkem od soukromého vlastníka. Ve stejném roce pak začala i intenzivní projektová příprava na jeho odbahnění a rekonstrukci. Opětovné napuštění Šeberáku po jeho odbahnění a rekonstrukci se předpokládá v průběhu roku 2020.
 • 20. 11. 2018 Revitalizace Biologického rybníka pokračuje opravou hráze
  Revitalizace Biologického rybníka v Horních Počernicích vstupuje to své druhé etapy. Rybník byl odbahněn a nyní začínají práce na jeho kompletní rekonstrukci.
 • 1. 11. 2018 Milíčovský rybník čeká odbahnění a rekonstrukce
  Milíčovský rybník v Újezdu u Průhonic, patřící do přírodní památky Milíčovský les a rybníky, čeká odbahnění a celková rekonstrukce. Doba realizace je listopad 2018 – květen 2019.
 • 25. 9. 2018 Začínají každoroční podzimní výlovy pražských rybníků
  S podzimem opět přichází výlovy rybníků. Letošní pražské výlovy budou zahájeny již tuto sobotu na rybníce Euklidova v Petrovicích a v polovině listopadu je ukončí výlov rybníka Kajetánka na Břevnově.
 • 21. 9. 2018 Renovace areálů dešťových nádrží pokračuje
  Dešťové usazovací nádrže (DUN), které se budovaly zejména v 80. letech, jsou velmi důležité pro čistotu vody v potocích a rybnících. Aby nádrže fungovaly co nejlépe, musí se pravidelně čistit. V letošním roce byly připraveny k celkové renovaci oplocení areály DUN Řepy a Motol vedle Plzeňské ulice.
 • 14. 9. 2018 Revitalizace a zkapacitnění Lipanského potoka
  V rámci revitalizace bude vytvořena 15 m široká berma, ve které se bude klikatit samotné koryto potoka. Revitalizaci doplní několik tůní pro obojživelníky a mrtvé dřevo umístěné do koryta pro zvětšení biodiverzity. Doba realizace: září 2018 – prosinec 2018.
 • 5. 9. 2018 Otevření a revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka při ulicích Statenická a Račická
  V 60. letech 20. století proběhlo v této oblasti masivní zaklenutí Litovicko-Šáreckého potoka od Ruzyňské věznice až k Oboře Hvězda. Kromě degradace potoka na kanalizační stoku bez jakéhokoli života, snížení estetické a ekologické funkce a omezení samočistící schopnosti potoka došlo i k výraznému zmenšení kapacity koryta. Revitalizace zvýší kapacitu koryta i ekologické a samočistící funkce vodního toku.
 • 3. 9. 2018 Havarijní oprava rybníka Ve Hvězdě, 9/2018
  Již od roku 2016 se postupně mění prostor u severního okraje Obory Hvězda, pod kostelem sv. Fabiána a Šebestiána. Právě zde vzniká nový pražský rybník Terezka. Ten bude napájen vodou z potoka Světluška a propojen tak s rybníkem Ve Hvězdě. U rybníka Ve Hvězdě vznikne odběrný objekt, který bude vodu převádět za oborní zeď do rybníka Terezka. Aby bylo možné toto propojení provést, bylo potřeba rybník Ve Hvězdě vypustit. Vypuštění rybníka bude využito k jeho vyčištění a drobným opravám.
 • 3. 9. 2018 Oprava měřících stanic na potocích pokračuje
  V minulých letech byly postupně opravovány a vylepšovány měřící (limnigrafické) stanice na pražských potocích. Tyto stanice slouží většinou k měření průtoku a teploty vody a lze podle nich také stanovovat stupně povodňové aktivity. V letošním roce se dočká celkové rekonstrukce limnigrafická stanice Jiviny na Litovicko-Šáreckém potoce.
Celkový počet: nejméně 110
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další