„Lesy zde založily novou krásnou tradici, doufám, že bude pokračovat i v dalších letech,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Pro návštěvníky byla otevřena stanoviště, která je provedla celým procesem pěstování a zpracovávání obilí, od přípravy půdy a získávání zrna přes mouku až k chutným plackám potíraným medem a povidly, případně česnekem. Některé práce si mohli návštěvníci sami vyzkoušet: Mlátili cepy, aby z klasů vyhnali obilná zrnka, na historickém fukaru obilí čistili a v ručním mlýnku nebo na takzvaném žernovu zrno mleli. Z připravené mouky hnětli a váleli staročeské placky, které pekli přímo nad ohněm.

Mohli shlédnout také výstavku historických nástrojů a předmětů používaných v tradičním zemědělství, jako je ruchadlo, jařmo nebo chomout a ukázku různých druhů obilovin i slaměných výrobků. Pro zručné byla nachystána slaměná dílna, v níž si mohli ozdoby ze slámy rovnou sami vyrobit.