/zpráva z 28. jednání Rady hl. m. Prahy 6. září 2016/

„Chtěla bych poděkovat lidem, kteří do výměny kotlů šli a významně přispěli ke zlepšení ovzduší v našem hlavním městě. Program Čistá energie Praha bude pokračovat i v příštím roce, kdy se pokusíme objem finančních prostředků v něm ještě navýšit,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Dotaci získalo celkem 183 projektů modernizace plynového vytápění, 12 projektů přeměny lokálních topidel ve prospěch vytápění centrálního typu, 4 projekty na přeměnu neekologického vytápění, tedy spalování pevných paliv a 5 projektů instalace tepelných čerpadel.

Za celou dobu trvání od roku 1994 podpořilo město přes 45 tisíc domácností částkou větší než půl miliardy korun, což významně napomohlo přeměně drtivé většiny lokálních topenišť na uhlí ve prospěch některé z ekologických variant. Program se postupně zaměřil na podporu využití obnovitelných zdrojů energie, na výměnu lokálních topidel ve prospěch centrálního vytápění a od roku 2010 byla zavedena podpora výměny dožívajících plynových kotlů za nové, účinnější a ekologicky šetrnější.