/zpráva z 8. jednání Rady hl. m. Prahy 8. března 2016/

„Zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení řeší potřebu údržby 36 nelesních ploch přírodní rezervace Prokopské údolí o celkové rozloze 46 hektarů, dvou sadů historických vysokokmenných odrůd ovocných dřevin a jednoho stromořadí v období 2016 až 2019. Jde především o kosení uvedených ploch, odstraňování vzrostlých dřevin, výřezy křovin a odvoz pokosené hmoty k ekologické likvidaci,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.