Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib doplňuje: „Vážená kancléřko Merkelová, rád bych vyjádřil srdečné blahopřání a naději v konstruktivní a úspěšnou spolupráci během německého předsednictví. Velice mě těší, že se Praha shoduje na prioritách pro budoucí rozvoj s dalšími hlavními městy V4. Tento rozvoj by měl být udržitelný, zelený, sofistikovaný a ambiciózní. Věříme, že toto je správný směr, kterým by se měla ubírat i celá EU. Velice rádi budeme v prosazování těchto priorit a hledání konkrétních kroků směrem k jejich realizaci aktivní a jsme přitom připraveni spolupracovat s dalšími evropskými městy a s institucemi EU. Rád bych Vás ujistil, že Praha je spolehlivým partnerem a zastáncem liberálního, progresivního a zeleného postoje.” 

Primátoři Prahy, Bratislavy, Budapešti a Varšavy blízce spolupracují a v minulém roce se zapojili se do několika společných iniciativ založených na zelených, liberálních a progresivních hodnotách. Primátoři některé tyto iniciativy shrnuli v dopise adresovaném kancléřce Merkelové a uvedli, že jsou silně povzbuzeni deklarovaným záměrem německého předsednictví vybudovat nejširší možnou koalici stojící za European Green Deal, stejně jako záměrem podpořit ambicióznější klimatickou strategii. 

Primátoři nabízejí strategické spojenectví EU v dosažení klimatické neutrality. Zároveň vyzývají k podpoře jejich návrhu na vytvoření financování na zelené projekty, které bude přímo dostupné pro města. 

Návrhy čtyř primátorů jsou v souladu s dosavadní snahou největší evropské městské sítě EUROCITIES, stejně jako s Evropským výborem regionů, který představuje zásadní evropský poradní orgán pro posílení úlohy samospráv v navrhování a implementaci strategických evropských cílů.

Příloha: Dopis primátorů metropolí V4