/zpráva z 19. jednání Rady hl. m. Prahy 16. května 2017/

Doposud platná smlouva na zajištění této služby končí na začátku června. „ Je v zájmu města, aby k uzavření navazující smlouvy došlo co nejrychleji, protože občané odevzdávají léky do lékáren nepřetržitě a povinností města je hradit náklady vzniklé lékárnám za odběr léků. Dodavatele jsme tedy vybrali právě včas,“ konstatovala radní Jana Plamínková.

Jak dodala, neuzavření smlouvy v požadovaném termínu by znamenalo kolaps zavedeného systému a hromadění léků v lékárnách.

Vybrán byl uchazeč, který ve veřejné soutěži nabídl nejnižší cenu služby. Vzhledem k této velmi nízké ceně ho komise vyzvala, aby ještě zdůvodnil způsobu jejího stanovení a objasnil a doplnil další údaje. Firma všechny údaje doložila v požadovaném termínu a hodnotící komise shledala tyto informace jako dostatečné.