/zpráva z 27. jednání Rady hl. m. Prahy 26. srpna 2016/

V tomto programu pro hlavní město Prahu bylo vyčleněno celkem 23 700 000 korun a je tedy možné o dotaci na výměnu neekologického vytápění žádat i nadále. „Chtěla bych vyzvat Pražany především z okrajových městských částí, kteří ještě stále topí kotly na pevná paliva s ručním přikládáním, aby se do programu kotlíkových dotací přihlásili a provedli výměnu topidla. Nejen, že jim může být uhrazeno až 85 procent nákladů na výměnu, ale také tím výrazně pomohou zlepšení stavu ovzduší ve svém okolí a v celém hlavním městě,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Více informací se zájemci mohou dozvědět zde nebo na telefonních číslech 236 004 483 a 236 004 379.