OECD pravidelně zpracovává zprávu o politice, stavu a vývoji životního prostředí v jednotlivých členských státech. Ve zprávě o ČR, která bude předložena letos, bude i kapitola o udržitelném rozvoji měst. Kromě obecných poznatků a doporučení zahrne i konkrétní příklady z Prahy a Litoměřic.

Osmičlenná pracovní skupina OECD v rámci svého pobytu v ČR uspořádala ve čtvrtek 15. června na Nové radnici pracovní setkání s relevantními pracovníky HMP. Delegaci zástupců OECD vedla paní Nathalie Girouardová, ředitelka sekce informací a politiky životního prostředí OECD, a z české strany ji doprovázel exministr Petr J. Kalaš, hlavní poradce současného ministra životního prostředí. 

Za Radu a Magistrát hl. m. Prahy přivítala účastníky radní Jana Plamínková, která jako aktuální příklad úsilí o udržitelný rozvoj města představila právě dokončovanou strategii adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu.

Zástupci OECD přišli na setkání dobře připraveni, se znalostí předpisů i publikovaných údajů o stavu nejen životního prostředí, ale všech součástí udržitelného rozvoje města. Radní Jana Plamínková a pracovníci několika odborů MHMP a příslušných městských podniků a institucí odpovídali na konkrétní dotazy například z oblasti územního plánování, dopravy, vodního hospodářství, protipovodňové ochrany a odpadového hospodářství (s důrazem na bioodpad). Rozsáhle se diskutovalo také o různých aspektech vlivu turistického ruchu na běžný život obyvatel Prahy.

V rámci OECD se srovnáváme s hospodářsky nejvyspělejšími státy světa. Praha má čím se pochlubit a přitom se může inspirovat jinde. Věřím, že toto pracovní setkání pomůže ke kvalitnímu zpracování celkové hodnotící zprávy o politice, stavu a vývoji životního prostředí v ČR, a jsem připravena doporučení OECD promítnout do řízení našeho města,“ uvedla radní Jana Plamínková.