/zpráva ze 44. jednání Rady hl. m. Prahy 11. prosince 2018/

Společnost FCC ročně přistaví na území hlavního města Prahy 2200 kontejnerů na bioodpad. Společnost Aquatest bude nově sbírat kromě nebezpečných chemikálií a podobného materiálu také oleje a jedlé tuky využívané v domácnostech.

„Úspěšné uzavření tendrů zajišťuje Praze dobrý servis pro nakládání s bioodpadem a dalšími nebezpečnými složkami komunálního odpadu. Celkově je otázka bioodpadu jedna z nejvíce diskutovaných a výše zmíněná výběrová řízení nám pro nadcházející dva, respektive tři, roky dávají prostor soustředit se například na možnosti jeho efektivnějšího třídění,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.