Oba jmenované potoky spravuje hl. m. Praha a také sdružený vodohospodářský objekt Hliník je v majetku hl. m. Prahy. Objekt byl postaven a zkolaudován v souvislosti s obnovou Řepského potoka. Zakoupením pozemku do vlastnictví hl. m. Prahy dojde k narovnání majetkoprávních vztahů.

Rybník Hliník je poslední volně přístupnou vodní plochou v těsné blízkosti Řepského sídliště (především Sídliště Řepy II). Všechny ostatní větší rybníky, až na soukromé rybníky Prasečák a Velký rybník, byly v katastrálním území Řepy a Zličín v druhé polovině 20. století zrušeny. Kolem vodní plochy se v současné době nacházejí skladové a výrobní areály, které by měly nahradit další bytové komplexy. V těsné blízkosti rybníka již jeden bytový komplex vzniká a další projekty jsou již projednávány. „Pro nově vzniklou zástavbu v bezprostřední blízkosti rybníka, i pro jihozápadní část stávajícího Sídliště Řepy II, bude rybník Hliník a jeho okolí důležitým místem pro rekreaci. Jde o ojedinělou vodní plochu i okolní  doprovodnou zeleň, a protože tlak na rekreační využití poroste, je více než žádoucí, aby přešel rybník do vlastnictví Prahy, která je schopna zajistit vhodně provedenou revitalizaci a její dlouhodobou udržitelnost,“ uvedla radní Jana Plamínková. Jak doplnila, vykoupení pozemků je také příležitostí jak naplnit další část Programového prohlášení Rady hl. m. Prahy pro toto volební období. „Rybník je ve skutečnosti bývalým lomem na cihlářské hlíny, ze kterých se vyráběl šamot“, doplňuje radní.

Město pozemky vykupuje za cenu stanovenou znaleckým posudkem, to je 250,00 Kč/m2.