Hlavními otázkami, kterými se účastníci pražské konference zabývají, je navrácení běžného života do historických center moderních evropských měst a nalezení nového využití staré městské industriální zástavby, která již neslouží svému původnímu účelu.

„Praha se po dobu trvání prestižní konference Eurocities stává pomyslným středobodem kontinentální politiky. Jsem pevně přesvědčen, že společné pracovní setkání lídrů evropských metropolí významně přispěje ke koordinovanějšímu řešení problémů a výzev, před kterými stojíme napříč státními hranicemi,“ uvedl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Organizace Eurocities je zaměřena na prosazování politiky Evropské unie v řízení a rozvoji měst, na rea­lizaci společných mezinárodních projektů a na vzájemnou výměnu informací a zkušeností. Cílem Eurocities je ekonomická prosperita a udržitelný rozvoj měst a regionů, vytváření nových pracovních příležitostí v nich, posilování sociální soudržnosti a ochrana prostředí. Organizace také zajišťuje dialog mezi evropskými metropolemi a institucemi EU. Byla založena v roce 1986 starosty šesti měst: Barcelony, Birminghamu, Frankfurtu, Lyonu, Milána a Rotterdamu. V současné době sdružuje samosprávy více než 130 měst a 40 partnerských měst z asi 35 zemí.