Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy trvala od 29. dubna. Ukončení platnosti nařízení je vyvěšeno na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.