Rekonstrukce spodní části Václavského náměstí řeší částečně nevyhovující stav této klíčové oblasti hlavního města.  Koncept úprav vychází z architektonické soutěže, která se uskutečnila již v roce 2005. Cílem je provést komplexní rekonstrukci, která bude odpovídat urbanisticko-architektonickým požadavkům včetně nového umístění inženýrských sítí.

„Jsem rád, že naplňujeme další z důležitých slibů daných voličům, konkrétně revitalizaci Václavského náměstí. Konečně začne Václavák sloužit své původní funkci, náměstí jako takovému bez zbytečných bariér a více se otevírat lidem,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Střední pruh náměstí je primárně navržen jako volný prostor, který může být využíván pro pořádání dočasných sezonních akcí. Součástí prací bude i stavební připravenost náměstí pro možné budoucí zavedení tramvajové trasy. Po obou stranách náměstí budou rozšířené chodníky s dvojitým stromořadím, které bude navíc doplněno o odvodňovací prvky.

„Dnešním rozhodnutím jsme výrazně posunuli termín realizace revitalizace spodní části Václavského náměstí. Cílem revitalizace je vytvoření moderního náměstí v centru metropole, které dokáže nabídnout návštěvníkům atraktivní příjemné prostředí, ve kterém se ve vyváženém poměru potkávají všechny potřebné městské funkce. Vzhledem k velikosti a komplikovanosti tohoto prostoru jsou stavební práce plánovány ve dvou etapách – první etapa spodní části Václavského náměstí se začne realizovat již v jarních měsících příštího roku,“ dodává Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Ve veřejné zakázce zvítězila společnosti Hochtief CZ s nabídkovou cenou přibližně 270 milionů korun bez DPH. Vítězného uchazeče schválila Rada hl. m. Prahy na pondělním zasedání.