Letáky mají za cíl upozornit zejména podnikatele, kteří začínají se svou podnikatelskou činností, o jejich povinnostech, které plynou ze zákona o odpadech. Především o způsobech jak zajistit nakládání s odpady, které jim při jejich činnosti vzniknou.

„Věřím, že tyto informace pomohou zlepšit povědomí podnikatelské veřejnosti o tom, jaké povinnosti jim vyplývají ze zákona o odpadech. Oceňuji, že letáky jsou nejen v češtině, ale i v dalších jazykových mutacích, včetně vietnamštiny,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Letáky jsou k dispozici na všech živnostenských úřadech Prahy a dále po předchozí domluvě na odboru Ochrany prostředí, oddělení odpadů MHMP ve variantách – čeština, angličtina, ruština a vietnamština.

Tyto informační letáky ve formátu PDF jsou ke stažení na portálu životního prostředí hl. m. Prahy na: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_firmy/informace_pro_podnikatele_2017.html.