/zpráva z 31. jednání Rady hl. m. Prahy 11. září 2018/

Projekt komunitní zahrady je součástí Ekocentra Prales, které je v provozu od května roku 2017. Zahrada efektivně využívá zázemí bývalé okrasné školky, jejích produkčních ploch včetně fóliovníku a doplňuje tak činnost ekocentra. Díky dalšímu zázemí ekocentra a dispozicím projekt umožňuje formou vzájemného setkávání, sdílení společných zkušeností a podobně rozšiřovat společenskou rovinu komunitního zahradničení.

Přizpůsobení návštěvníkům se speciálními potřebami bude spočívat v následujících úpravách:

  • uvolnění třetiny plochy fóliovníku pro úpravy, vybudování zpevněné plochy, instalace speciálních vyvýšených záhonů a skladu nářadí
  • optimalizace některých záhonů pro hendikepované návštěvníky ve venkovním prostoru komunitní zahrady
  • úprava sociálního zařízení a zázemí pro potřeby vozíčkářů

„Ekocentrum Prales si za dobu svého fungování získalo přízeň mnoha lidí z okolních městských částí, kde podobné zařízení zatím chybělo. Velmi úspěšná je i zdejší komunitní zahrada. Přizpůsobení pro handicapované návštěvníky je tedy logický a rozumný krok,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.