/zpráva z 19. jednání Rady hl. m. Prahy 16. května 2017/

Unikátní místa je třeba chránit a na Dvoreckých stráních evidujeme mnoho vzácných živočichů a rostlin,“ řekla primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová

Přírodní památka leží v katastrálním území Podolí, ve svahu nad ulicí Jeremenkova. Území navrhované přírodní památky má rozlohu přibližně 3,8 hektaru a předmětem ochrany je stepní fauna bezobratlých vázaná na teplomilná společenstva rostlin. Jižně orientovaná stráň je pokrytá vegetací mozaikovitého charakteru, kde se střídají rozvolněné smíšené lesní porosty a výslunné stepní stráně a trávníky s porosty keřů. Vzhledem k orientaci a charakteru geologického podloží zde vznikla cenná společenstva teplomilných druhů rostlin a živočichů, zejména hmyzu.

„Pražská příroda je mimořádně pestrá, mezi srovnatelně velkými městy v Evropě zcela výjimečná. Ještě stále „je co vyhlašovat“, což ale není vůbec jednoduché. Chce to silnou politickou vůli. Za posledních osm let byly vyhlášeny jen dvě přírodní památky (vedle modřanských tůní jen malé skály uvnitř areálu zoologické zahrady), tak jsem ráda, že se nám podařilo dostat pražskou ochranu přírody zase o další krok vpřed,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.