Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 11
Na stránce:
 • 27. 3. 2019 Dosadba 10 akátů v ulici Ječná – jaro 2019
  V ulici Ječné bude podle rozhodnutí o kácení odstraněno 7 ks akátů. V průběhu jara 2019 proběhne dosadba 10 akátů.
 • 20. 9. 2018 Byla dokončena obnova stromořadí v Evropské ulici
  Na podzim roku 2017 byla dokončena obnova stromořadí v ulici Evropské v úseku mezi ulicemi Kolejní a U Hadovky.
 • 11. 7. 2018 Proběhla rekonstrukce stromového rastru s podsadbami trvalek a cibulovin v předpolí nádraží Libeň a rekonstrukce záhonů u parkoviště v předpolí nádraží Libeň
  V první polovině roku 2018 proběhla dlouho plánovaná rekonstrukce stromového rastru s podsadbami trvalek a cibulovin v předpolí nádraží Libeň a rekonstrukce záhonů u parkoviště v předpolí nádraží Libeň. Cílem obnovy bylo zlepšit podmínky pro prokořenitelný prostor nově vysazovaných stromů v rabatech a zlepšit kvalitu zeleně v hojně využívaném veřejném prostoru.
 • 21. 2. 2018 Rekonstrukce stromového rastru v předpolí nádraží Libeň a rekonstrukce záhonů u parkoviště v předpolí nádraží Libeň
  V první polovině roku 2018 proběhne dlouho plánovaná rekonstrukce stromového rastru v předpolí nádraží Libeň a rekonstrukce záhonů u parkoviště v předpolí nádraží Libeň. Cílem obnovy je zlepšení podmínek pro prokořenitelný prostor nově vysazovaných stromů v rabatech, zlepšení kvality zeleně v hojně využívaném veřejném prostoru.
 • 27. 2. 2017 Rekonstrukce stromořadí V Olšinách v roce 2017
  Pro rekonstrukci stromořadí v ulici V Olšinách byl zadán projekt „Obnovy stromořadí v ulici V Olšinách“, který obsahuje podrobný dendrologický průzkum 134 stromů ve stromořadí, návrh cílového stavu stromořadí a návrh cílového taxonu ve stromořadí a návrh první etapy obnovy stromořadí s ohledem na stávající stav stromořadí včetně následné 5 leté péče o nové výsadby. Realizace výsadeb by měla proběhnout na jaře 2017.
 • 9. 11. 2016 Pilotní projekt obnovy stromořadí v ulici Budečská s využitím prokořenitelných buněk
  Zdravé a dlouhodobě prosperující stromy v městských ulicích přispívají významným způsobem ke zkvalitnění života v centrech měst – jejich funkce je nenahraditelná. Důležitým předpokladem jejich funkčnosti a dlouhověkosti je zajištění kvalitního prokořenitelného prostoru pro existenci a růst stromů ve značně nepříznivých městských podmínkách. Odbor ochrany prostředí MHMP OCP Prahy připravil na konec roku 2016 a jaro 2017 realizaci pilotního projektu obnovy stromořadí v ulici Budečská s využitím nové technologie.
 • 4. 8. 2016 Fotogalerie záhonu s trvalkami a cibulovinami v ulici Italské z července 2016
  Realizace extenzivních trvalkových záhonů v ulici Italské naproti menze VŠE byla závěrečnou realizovanou etapou obnovy stromořadí v této ulici. Jednalo se o další z realizovaných extenzivních trvalkových záhonů odboru ochrany prostředí MHMP. Fotogalerie z července 2016 v tomto článku může být, jak doufáme, pro mnohé Pražany pobídkou k prohlídce této revitalizované lokality.
 • 17. 2. 2015 Probíhá celková obnova stromořadí Modřanská - Podolské nábřeží
  V úseku mezi Podolskou porodnicí a křižovatkou Modřanské a Branické ulice se nachází stromořadí, ve kterém byla v předchozích letech prováděná dílčí obnova jednotlivých stromů. Na podzim 2014 bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci tohoto stromořadí, která by měla být dokončena na jaře 2015. V rámci rekonstrukce stromořadí byl proveden dendrologický průzkum a následně byly navrženy nové výsadby vzrostlých výpěstků alejových stromů: javor mléč (Acer platanoides´Emerald Queen´), lípa obecná (Tilia vulgaris´Pallida´), jilm zlatý (Ulmus hollandica´Dodoens´), jerlín japonský (Sophora japonica´Princenton Upright´)a lípa stříbrná (Tilia tomentosa´Brabant´). Byly vysazovány pouze vzrostlé stromy, o obvodu kmene 18-20 cm (v 1,3 m výšky kmene stromu).
 • 17. 2. 2015 Probíhá další etapa postupné rekonstrukce stromořadí na Janáčkově nábřeží
  Na podzim 2014 byla zahájena další etapa postupné rekonstrukce stromořadí na Janáčkově nábřeží, v úseku mezi Palackého mostem a mostem Legií. Rekonstrukce této etapy by měla být dokončena na jaře roku 2015. Předchozí etapy dosadeb proběhly v letech 2003 - 2004 a v roce 2007. V rámci rekonstrukce stromořadí byl proveden dendrologický průzkum a následně byly navrženy nové výsadby vzrostlých výpěstků alejových stromů jerlínu japonského (konkrétně kultivar Sophora japonica´Princenton Upright´, o obvodu kmene 18-20 cm v 1,3 m výšky kmene).
 • 16. 12. 2014 Realizace extenzivních trvalkových záhonů v ulici Italská, závěrečné etapy obnovy stromořadí v ulici Italská.
  Realizace extenzivních trvalkových záhonů v ulici Italská naproti menze VŠE je závěrečnou realizovanou etapou obnovy stromořadí v ulici Italská. Jedná se o další z realizovaných extenzivních trvalkových záhonů odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP. V předchozích letech proběhly realizace na Hořejším nábřeží, v Jičínské, v Českomoravské a v Kostelní ulici.
Celkový počet: nejméně 11
Na stránce:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Doporučujeme

Související články odjinud