Městská krajina se stala útočištěm pro mnoho ohrožených i běžných druhů rostlin a živočichů. Jak nemrhat jejím potenciálem pro ochranu biodiverzity? Jak podpořit ohrožené druhy ve městech? Jak vytvořit esteticky zajímavá
stanoviště, která budou zároveň cenná pro ochranu přírody? Jak správně vytvořit tůň nebo písečnou dunu? Zajímají-li vás tyto otázky, pak je seminář určen právě vám

Seminář je pro účastníky zdarma. Není třeba se přihlašovat. Organizátoři hradí jen drobné občerstvení. Během semináře bude zařazena hodinová pauza na oběd.

Místo a čas konání:
čtvrtek 18. 10. 2018, 9:30
Magistrát hl. m. Prahy – Nová radnice
Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, 1. patro, Velká zasedací síň

Kontakty pro seminář:
Lubor Smejtek, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, Oddělení ochrany přírody a krajiny,
tel.: +420 236 004 235, e-mail: lubor.smejtek@praha.eu
Jiří Řehounek, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, tel.: 605 066 898, e-mail: RehounekJ@seznam.cz