Všechny fontány, stejně jako rybníky, jsou napájeny vltavskou vodou, která je do Stromovky přiváděna historickou Rudolfovou štolou.