Jedná se o záhony, které byly vysety a osázeny v květnu t.r. za účasti veřejnosti. více informací k akci konané 15. května 2015 /PDF prezentace, vel. 8 Mbyte/.

Fotogalerie kvetoucích záhonů z 23. července 2015: