Autor prezentace: Oddělení péče o zeleň OCP MHMP, Alice Dědečková.